Print Friendly, PDF & Email

Teamövning – Begränsade sinnen

Storlek på gruppen: Från 8 och uppåt.

Tidsåtgång: 30 minuter.

Nödvändig rekvisita: En ögonbindel till var och en av deltagarna.

Mål: Gruppen ska ordna in sig numeriskt i ett led utan att samtala med varandra.

Instruktioner för aktiviteten:

  • Skapa en öppen yta i ett stort område, med tillräckliga säkerhetsåtgärder.
  • Ge var och en av deltagarna ett nummer, instruera dem att inte avslöja sitt nummer för någon av de andra och sätt sedan på dem ögonbindlarna.
  • Förklara för dem att det inte är tillåtet för dem att tala. Målet är att få dem att placera sig själva i numerisk ordning utan att varken kunna se eller tala.
  • Den verkligt intressanta delen i denna övning är att du inte ger dem nummer som följer varandra. Hoppa över en del nummer, med lite hänsyn till mönster som till exempel 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 14, 17 och 18. Du ska dock alltid ha med siffran ett, samt det nummer som anger antalet deltagare i aktiviteten.
  • Fråga om någon har några funderingar eller frågor.
  • Klara, färdiga, gå!

För övningsledaren:

– Frustration kommer att inträffa när deltagarna använder olika metoder för att försöka kommunicera med varandra, stampa med fötterna eller knacka på varandra utan att de lyckas hitta de saknade numren. Du kommer att se ledarskap utvecklas och hur fort de får ihop det.

– Kan förklaras som ledarskaps-, kommunikations- eller problemlösningsövning.