Print Friendly, PDF & Email

Teamövning – Dålig stämning

Nedan är Profilen och Diamanten för en chef på en bokföringsavdelning.

Han har sex representanter som rapporterar till honom. Deras respektive stilar redovisas nedan.

Han är omtyckt inom företaget och deltar i många projekt som ligger utanför hans vanliga ansvarsområden. Dock har det, av någon eller några anledningar, visat sig att stämningen inom hans egen avdelning är ansträngd och några anställda har hotat att sluta.

Vad kan den ansträngda stämningen bero på?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vilka förändringar skulle du rekommendera?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________