Print Friendly, PDF & Email

Enkel presentation för tolkning av personprofil

Extended DISC Personanalysrapporten grundar sig på de svar som getts i Personanalysen. På basen av svaren bildas profiler, som åskådliggör beteendemönstret visuellt. Man bör hålla i minnet, att det inte finns riktiga eller felaktiga svar, bara olika sätt att reagera. En djupgående tolkning av profilerna förutsätter vissa insikter i Extended DISC -teorin. För att undvika feltolkningar och missförstånd bör man inte dra alltför långtgående slutsatser på basen av profilerna utan träning eller gedigen praktisk erfarenhet.

Om du behöver stöd eller support att tolka en profil bör du alltid kontakta din Extended DISC leverantör. Ovan hittar du en enkel presentation med tolkningsanvisningar för de vanligaste sidorna som används i rapporter.