Print Friendly, PDF & Email

Ladda ner instruktionerna här

Beteendekompetenser

Beteendekompetenser avser analysresultat kopplat till olika övergripande arbetsmiljöfaktorer och krav. Fokusera på de påståenden som fått de lägsta och de högsta poängen.

Markeringarna till höger återspeglar områden och situationer som är mest naturliga för individen, ju högre poäng desto mera naturligt.

Markeringarna till vänster motsvarar de områden som kräver mest ansträngning och energi av individen.

Det finns över 1 000 beteendekompetenser att välja mellan. Samtliga beteendekompetenser är kopplade till DISC- teorin och presenteras under följande underrubriker:

 • Administration
 • Affärscoaching
 • Beslutsfattande
 • Detaljhandel
 • Djur
 • Entreprenör
 • Försäljning
 • Förändringsledning
 • Informationshantering
 • Inlärningsstil
 • Kommunikation
 • Kommunikation
 • Kompetensutveckling
 • Kundservice
 • Kvalitetsledning
 • Ledarskap team
 • Ledning människor
 • Medlemsservice
 • Målorientering
 • Projekt
 • Påverkande
 • Restaurang/Kök
 • Restaurang/Serveringspersonal
 • Sjukvård
 • Specialist
 • Sport/Coachbarhet
 • Sportcoach
 • Sportteam
 • Strategiutveckling
 • Stress/Orsak till stress
 • Stress/Släppa stress
 • Stress/Tecken på stress
 • Stödja andra
 • Systemutveckling
 • Team
 • Time Management
 • Tränare
 • Underordnad

Nya beteendekompetenser tillkommer hela tiden…

 

Höga poäng (markering till höger)

 

Identifiera de områden som är längst ut på högra sidan av skalan. Vissa profiler får en större spridning än andra. Dessa områden beskriver det typ av arbete eller den typ av situation som är enklast för personen att utföra, de situationer som tar minst energi, och är det mest naturliga. Personen kan även koncentrera sig på dessa uppgifter under en längre tid.

Frågor att ställa:

 • Hur väl matchar det naturliga beteendet personens aktuella arbete eller situation?
 • Finns det något område där personens naturliga beteende inte har använts fullt ut?

 

Låga poäng (markering till vänster)

Identifiera de områden som är längst ut på den vänstra sidan av skalan. Vissa profiler får en större spridning än andra.

Dessa påståenden beskriver arbete eller situationer som inte känns naturliga för personen, situationer som tar mera energi. Detta kan leda till att personen blir trött snabbare och kan inte koncentrera sig lika länge som i situationer som ligger till höger i skalan.

Frågor att ställa

 • Hur många arbetsuppgifter har personen som innehåller situationer som ligger till vänster?
 • Om personen söker ett nytt arbete, hur stor del av det nya arbetet består av situationer till vänster.

OBS! Personen kan, om hen hittar motivationen att utvecklas, utföra arbetsuppgifter som ligger till vänster i skalan. Dock rekommenderas att personen är medveten om den ökade energiåtgången. Observera att det inte heller här är frågan om vad personen kan eller inte kan. Detta är viktigt att beakta speciellt då någon dimension finns på skalans vänstra sida. Det betyder inte att personen inte kan vara bra på detta område. I själva verket kan hen vara verkligen framgångsrik. Resultatet indikerar bara att detta särskilda beteende kräver en större medveten insats samt mera energi och koncentration än de beteendemönster som faller sig mera naturligt för personen ifråga..