Print Friendly, PDF & Email

Alla profiler Extended DISC

Extended DISC erbjuder ett stort antal profiler som du kan använda i befintligt skick eller som grund för att skapa egna profiler. Vill du ha några av nedanstående profiler i ditt bibliotek? Kontakta din Extended DISC leverantör.

Personprofiler

Personprofil standard

Personprofil standard med cirkeldiagram

Personprofil standard med justerad profil II

Personprofil standard med tips

Personprofil standard med tips & färger

 

Personprofil som kan printas på olika språk

Svenska

Norska

Danska

Finska

Engelska

 

Personprofiler roller

Personprofil coachen

Personprofil detaljhandel

Personprofil försäljning

Personprofil försäljning med tips

Personprofil ledare

Personprofil ledare med tips

Ledarprofil med tips & cirkeldiagram

Ledarprofil svenska (avancerad version)

Ledarprofil engelska (avancerad version)

Personprofil sjukvård

Personprofil säkerhet

Personprofil kundtjänst med tips

 

Personprofiler situationer

Personprofil förändring

Personprofil ny på jobbet

Personprofil rekrytering

Personprofil konflikt

Personprofil utbildning

 

Teamprofiler

Teamprofil med tips

Teamprofil med tips & cirkeldiagram

Teamprofil med tips & färger

Teamutvecklingsrapport svenska 2017

Teamutvecklingsrapport engelska 2017

 

Teamprofil som kan printas på olika språk

Team Svenska

Team Norska

Team Danska

Team Finska

Team Engelska

 

Kombinationsprofiler

Kombinationsrapport DISC samt ledare 360°

Ledarrapport DISC samt 360 strategiskt ledarskap

Kombinationsrapport rekrytering (DISC samt Resonemangsanalys)