Print Friendly, PDF & Email

Diamanten innehåller all den information Extended DISC Personprofil producerar. Den representerar all den grafiska och numeriska informationen som har hämtats från frågeformuläret från Extended DISC Personprofil. För att kunna tolka Diamanten behöver du en utbildning. Vi avråder från att tolka resultaten utan en god förståelse på grund av risken förr eventuella feltolkningar. Extended DISC Diamanten är en beteendekarta.

Flexibilitetsområdet

  • Flexibilitetsområdet visar hur mycket och i vilken riktning den enskildes beteende är den mest flexibla, samt inom vilka områden personen är längst bort från sitt naturliga beteende.
  • Det är viktigt att notera att när vi beskriver en individs beteende kan vi inte säga vad han kan eller inte kan göra. Vi har alla möjligheter att göra allt, det är bara att vissa saker är mer naturliga och vissa mindre naturliga.

Extended DISC Diamanten åskådliggör personens naturliga beteendestil samt de handlingsmönster som kräver mera energi. På sidan som behandlar flexibilitetsområden anger det mörkast färgade området personens naturliga beteendestil.

De ljusare områdena betecknar andra beteendemönster, som personen kan följa utan större koncentration eller energiförbrukning.

De vita områdena visar de beteendestilar, som kräver mera energi, eftersom de inte är naturliga.

I Diamanten på rapportens profilsida, utvisar pilens startpunkt personens naturliga stil (Profil II). Pilens riktning och längd indikerar hur personen själv upplever att hen borde anpassa sin naturliga stil i sin nuvarande situation. Pilens spets motsvarar den beteendestil som Profil I representerar.

  • De färgade områdena i Diamanten illustrerar de områden som är naturliga för personen. Det tar inte extra energi för hen att utföra arbetsuppgifter som kräver att hen befinner sig inom detta område. Det är också troligt att när personen möter människor vars naturliga stil är inom det området, kan personen tycka att det är lätt att förstå den andra personen och kommunicera med hen
  • När personen befinner sig i det vita området ökar energiförbrukningen och personen koncentrerar sig mer. Det känns inte lika naturligt som det kändes i de färgade områdena och personen blir sannolikt trött och börjar göra misstag snabbare än hen skulle befinna sig i det färgade området. Det finns också ytterligare ett krav, när personen kommunicerar med människor i det vita området, för att lära sig att förstå deras ”språk”, deras sätt att uttrycka saker.

Extended DISC Diamanten

  • Extended DISC Diamanten åskådliggör personens naturliga beteendestil samt de handlingsmönster som kräver mera energi.
  • Diamanten består av 160 delar (40 i varje kvadrant).
  • Extended DISC Diamanten är som en karta med vilken man snabbt kan åskådliggöra en eller flera personers beteendemönster.

 

 

 

 

Adjektiv i Diamanten

Ladda ner presentation här

Enkel presentation för tolkning av Diamanten

4Q

Det finns ytterligare ett sätt att presentera Diamanten. De nya Diamanterna har tagits fram för att presentera olika roller och situationer. Du hittar dem under grafik. Befintliga Diamanter är:

4Q Standard
4Q Försäljning
4Q Ledarskap
4Q Management
4Q Kundservice
4Q Motivation
4Q Teammedlem
4Q Överanvänd stil
4Q Arbetsmiljö
4Q Medarbetare

Se Ledarskapsdiamanten nedan.

 

Färger i Diamanten

Du vet väl att du också kan välja att printa ut diamanten med färger? Kontakta din Extended DISC leverantör för mera information.

Diamanten innehåller all den information Extended DISC Personprofil producerar. Den representerar all den grafiska och numeriska informationen som har hämtats från frågeformuläret från Extended DISC Personprofil. För att kunna tolka diamanten behöver du en utbildning. Vi avråder från att tolka resultaten utan en god förståelse på grund av risken förr eventuella feltolkningar. Extended DISC Diamanten är en beteendekarta.