Print Friendly, PDF & Email

Kraftfulla frågor

Ett av de viktigaste verktygen i ett coachande förhållningssätt är frågor. Genom att ställa effektfulla och kraftfulla frågor hjälper du respondenten att komma till insikt, klarhet, handling och få nya perspektiv.
Du ställer inte frågor för att stilla din egen nyfikenhet utan för att stötta respondenten att belysa och utforska svar som stödjer respondentens utveckling och inlärning.

Du ställer frågor för att:

 • Upprätta fakta
 • Få information
 • Få reda på hur respondenten tänker
 • Utforska värderingar
 • Få veta vad respondenten vill ha och varför hen vill ha det hen vill ha
 • Få reda på vad som hindrar respondenten från att få det hen vill ha
 • Frågor tvingar oss att tänka på en upplevelse. Även om jag inte vill svara så tänker mina tankar gärna ut ett svar.
 • Genom att ställa följdfrågor får respondenten hitta svar som de inte tidigare upptäckt. Ofta letar vi efter svar på samma ställe gång på gång eller där det är enklast att leta. Det betyder inte att svaret är där.

Frågekonst

För att frågorna skall vara så kraftfulla som möjligt bör de vara:

Enkla – du ställer frågor som är nyfikna och naiva. Frågorna skall belysa ny kunskap istället för din kunskap. Det kan krävas både mod och tålamod att ställa den här typen av frågor.
Öppna – öppna frågor är frågor som inte kan besvaras med ja eller nej utan kräver egen reflektion. Öppna frågor kräver mera från både dig och respondenten.

Låsta frågor                                             Öppna frågor

Är du besviken/glad/arg?                     Hur känns situationen?

Kan du utföra uppgiften?                      Hur kan du utföra uppgiften?

Tycker du om ditt jobb?                         Vad tycker du om ditt jobb?

Var det svårt?                                          Vad var svårt med…?

 

Korta – ju kortare frågor vi ställer desto längre svar får vi.

En fråga i taget – ställ en fråga och var tyst. Vänta med att ställa nästa fråga tills du har lyssnat på svaret.

Lätta att förstå – du bör förklara dina frågor så sällan som möjligt.

Ha utrymme för tolkning – det viktigaste är inte att respondenten uppfattar frågorna rätt eller fel.

Inte ledande – frestas inte att ställa ledande frågor som ger dig det svaret som du vill ha.

Tystnaden – tystnaden kan vara den effektivaste frågan.

Svaga frågor                                       Kraftfulla frågor

Vad måste du göra?                                Vad vill du göra?

Vems fel är det?                                       Vilka lösningar finns det?

Varför gjorde de så?                                Vad kan ha fått dem att göra så?

Varför händer detta dig?                        Vad kan du göra för att ta dig igenom situationen?

Varför kan du inte göra detta?              Vad behöver du för att klara detta?

Varför hände detta dig?                          Vad kan du lära av detta?

 

Varje fråga finns i svaret – frestas inte av att sitta och fundera ut kraftfulla och kluriga frågor under tiden respondenten svarar. Förlita dig på att en fråga som börjar med; vad, hur, var, vem och när finns i varje svar du får från respondenten.

Exempel på kraftfulla frågor

Frågor som utvecklar tillit, öppenhet och trygghet

 • Vad kan jag hjälpa dig med?
 • Vad förväntar du dig av vårt möte?
 • Vad förväntar du dig av mig?
 • Kan du berätta lite om dig själv?
 • Vad vet du om Extended DISC?
 • Vad vill du att jag berättar om Extended DISC?
 • Vad vill du att jag berättar om mig själv?
 • Vad vill du veta om hur jag arbetar?

Starta samtalet
– Vad har hänt sedan förra gången vi sågs?
– Vad vill du tala om idag?
– Hur har din vecka varit?
– Var befinner du dig idag?
– Vad har du med dig idag?
– Vad vill du få ut av dagens samtal?

Frågor om nuläge
– Vad borde fungera bättre?
– Vad fungerar idag?
– Hur påverkar det dig?
– Hur påverkar det din omgivning?
– Vad är orsaken till att…?
– Vad har du provat så här långt?

Frågor om mål och syfte med samtalet
– Vilka mål har du med ditt arbete med Extended DISC?
– Hur bedömer du att dina mål är i fokus?
– Hur kommer du att veta att du uppnått dina mål?
– Vad betyder det för dig att du når dina mål?
– Om det skedde ett mirakel: ”Om du vaknar en morgon och problemet var borta…”
– Vad skulle du tänka då?
– Vad skulle du känna då?
– Hur skulle du vilja att det var om du fick välja?

Frågor för motivation
– Vad är viktigast för dig?
– Vad motiverar dig?
– Vad ger det dig?
– Vad ger dig energi?
– Vad ger mening?
– Vem är du på väg att bli?

Frågor för nya perspektiv
– Hur skulle någon annan beskriva din situation?
– Vad tror du andra känner?
– Vad tror du andra tänker?
– Vilka andra sätt kan du se situationen på?
– Vad har du förbisett?
– Vad har du undvikit?

Frågor som hanterar inre och yttre hinder
– Vad hindrar dig?
– Har det alltid varit så?
– Vad har du kontroll över?
– Vad har du inte kontroll över?
– Vilka omständigheter runt dig hindrar dig att lösa situationen?
– Hur kan du påverka dem?
– Vilka tankar har du som hindrar dig själv?
– Vilka känslor har du som hindrar dig?
– Vilka föreställningar har du som hindrar dig?
– Vad måste och vad vill du?
– Hur begränsar du dig själv?
– Vad är du mest rädd för?
– Vad är det värsta som kan hända?
– Vilka är andras tankar och vilka är dina?

Frågor som hanterar lösning, analys och nya val
– Vad kan du göra annorlunda nästa gång?
– Vad kan du lättast göra någonting åt?
– Vad är roligast att börja med?
– Vad leder till snabbast resultat?
– Vad är viktigast att börja med?
– Vad kan du göra?
– Hur kan du ändra situationen?
– Kan du nämna 10 saker som skulle hjälpa dig att komma över dina hinder?
– Vilka olika sätt kan du lösa situationen på?
– Vad har fungerat tidigare?
– Vem kan du be om hjälp?
– Vad har du lärt dig av detta?
– Hur gör du nästa gång?
– Hur förklarar du detta med dina egna ord?
– Hur kan du komma ihåg det du lärt dig?

Frågor som leder till handling
– Hur ska du genomföra den valda handlingen?
– Vad ska göras?
– Vem ska göra det?
– När ska det göras?
– Hur mäter du att handlingen lyckats?
– När ska det mätas?
– Vem ska mäta det?
– Vad är det första du ska göra?
– Vad kan du göra redan idag?

Avslutande frågor med analys
– Vad tar du med dig idag?
– Vad har du lärt dig idag?
– Hur sammanfattar du dagens samtal?

Antaganden

Alla frågor vi ställer innehåller antaganden. Genom antaganden kan du leda uppmärksamheten från ett perspektiv till ett annat. När du arbetar med ett coachande förhållningssätt bör du undvika begränsande antaganden och istället använda så många positiva och stärkande antaganden som möjligt.