Print Friendly, PDF & Email

Ladda ner presentation

Hagelkartan visar var de naturliga beteendestilarna hamnar i Extended DISC Diamanten. Varje medlem i teamet presenteras som en punkt på kartan.

Placeringen av punkten (personen) är positionen för personens Profil II i Diamanten.

Hagelkartan kartlägger de mänskliga resurserna och ger värdefull information om sammansättningen av dessa. Den låter handledaren visa gruppens dynamik utan att offra sekretessen som gäller för de enskilda resultaten. Några av funktionerna är:

 • Att kartlägga gruppens och organisationens sammansättning för att identifiera styrkor, utvecklingsområden och områden som måste förbättras
 • Att identifiera teamets beteendestil
 • Att avslöja potentiella konflikter

Hagelkarta är användbart när:

 • Du inte behöver identifiera individerna
 • Du vill få en helhetsbild av teamet/organisationen
 • Du vill sätta upp allmänna riktlinjer för styrningen av teamet/organisationen

Effektiva frågor vid teamutveckling med Hagelkarta

Vilka är våra styrkor?

 • Finns det ett område där det finns flera individer än det i genomsnitt bör vara?
 • Vad innebär det för teamet att det finns flera människor i detta område?

Vilka är våra svagheter?

 • Finns det ett område där det inte finns några individer i vårt team?
 • Finns det ett område där det finns mindre individer än det i genomsnitt bör vara?
 • Bör vi beakta detta i våra framtida rekryteringar?

Kan resultaten delas in i undergrupper?

 • Finns det någon konflikt mellan de olika grupperna?
 • Finns det olika typer av verksamheter som krävs från teamet?
 • Finns det en möjlighet för delegering?

Finns det ensamma individer i vissa områden?

 • Finns det en speciell styrka för teamet i dessa individer?

Större organisationer – Var finns majoriteten av människorna?

 • Hur ska vi motivera organisationen?
 • Hur ska vi kommunicera med organisationen?
 • Hur mycket ledning vill organisationen ha?
 • Hur bör belöningssystemet vara ordnat för organisationen?
 • I vilka faser av affärslivets cykel behöver organisationen stöd?
 • Vad bör betonas i styrningen av organisationen?
 • Hur ändrar vi kursen för den här typen av ”skepp”?