Print Friendly, PDF & Email

Klicka på ”Individuell” under ”Databaser”

Genom att gå in i databasen kan även flera personers resultat jämföras

Klicka på ”Individuell” under ”Databaser”

Välj de personer du vill jämföra

Klicka på ”Printa PDF”

Välj den profil som innehåller de jobbmallar som du har skapat

Du kan nu jämföra resultaten mellan de olika personerna. Vilken beteendekompetens behöver vi utveckla?