Print Friendly, PDF & Email

Klassisk Profil D

Motivationsfaktorer Denna person tycker om frihet, utmaningar, tävling och kontroll och hen tycker om att överträffa egna tidigare prestationer

Försöker undvika: Denna person tycker inte om oförtjänt beröm eller dolda budskap.

Idealchef: Hens chef ska vara en person som sätter mål.

Kommunikationsstil: Hen är ganska direkt och har en kort stubin. Denna person gillar att uttrycka sina tankar i korthet och gillar inte att förklara och slösa bort tid på att motivera.

Beslutsfattande: Hen ser snabba beslutsfattare som bra beslutsfattare. Hen lyssnar inte alltid på andra.

Styrkor:

 • Är bestämd och gillar resultat
 • Är inte glad om saker och ting står stilla
 • Klamrar sig inte fast vid individer

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Bryr sig inte om detaljer
 • Analyserar inte grundligt
 • Litar på sin magkänsla
 • Skapar otrygghet genom ständiga förändringar

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil DI

Motivationsfaktorer: Denna person är motiverad av att arbeta självständigt med andra människor. Hen motiveras också av popularitet, social acceptans och publicitet, framgång och välstånd.

Försöker att undvika: Strikta regler och föreskrifter och krav på detaljerade rapporter.

Idealchefen: Denna persons chef måste vara starkare än hen. Om denna person inte respekterar sin chef kommer hen att gå förbi honom.

Kommunikationsstil: Den här personen har en speciell förmåga att förändra människors uppfattning så att den liknar mera hens egen – antingen på ett mycket vänligt sätt eller på ett mycket bestämmande sätt – men utan diskussion.

Beslutsfattande: Denna person är redo att ta risker och ”hoppa i vid djupa änden”.

Styrkor:

 • Kommer med nya idéer
 • Söker förändring
 • Vill vara den bästa

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Slåss för makt
 • Manipulerar människor
 • Ger ansvar utan makt

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil DS

Motivationsfaktorer: Den här personen är mycket lojal och hårt arbetande och tar sitt arbete på allvar. Han motiveras av utmaningar och möjligheten att utveckla sitt verksamhetsområde så länge det sker enligt hens egen plan.

Försöker att undvika: Denna person är inte så förtjust i situationer där hen kan bli förlöjligad.

Idealchefen: Denna person behöver en ganska karakteristisk chef som kan få hen att gå i rätt riktning i lagom takt.

Kommunikationsstil: Den här personen kommunicerar i regel på ett mycket systematiskt, logiskt och målinriktat sätt. Men hen glömmer, då och då, att hen kanske trots allt inte alltid har rätt.

Beslutsfattande: Denna person är en mycket seriös person, men kan ha ett överdrivet traditionellt sätt att hantera saker.

Styrkor:

 • Kan utveckla saker och ting på ett systematiskt sätt.
 • Tar saker på allvar.
 • Upprör inte sin omgivning med ständiga förändringar.

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Reagerar inte på förändringar i sin omgivning.
 • Faller tillbaka på gamla principer.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil DC

Motivationsfaktorer: Den här personen motiveras av utmaningar, svåra uppgifter och möjligheten att utveckla sig själv och sin kompetens. Hen uppskattar att arbeta ensam oberoende av andra. Hen tycker om att planera, skapa idéer och utveckla.

Försöker att undvika: Denna typ av person försöker normalt att undvika situationer och människor som verkar för ytliga eller råa.

Idealchefen: Den här personens chef måste kunna vara en strikt person som har kontroll över sina eget område.

Kommunikationsstil: Denna typ av person är relativt krävande som kommunikatör. Hen har en mycket saklig sätt att se på saker och ting.

Beslutsfattande: Även om denna person kan fatta beslut kan hen ibland fatta beslut först efter analys och grubbel.

Styrkor:

 • Vet vart hen är på väg.
 • Hittar nya lösningar.
 • Kan analysera på djupet

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Gör fel sak viktig.
 • Håller ett avstånd gentemot andra.
 • Är hård och ovillkorlig

____________________________________________________________________________________________________________________________

  Klassisk Profil I

Motivationsfaktorer: Det är viktigt för denna person att få vara med andra människor i olika situationer.

Försöker undvika: Under inga omständigheter kan denna person beskrivas som fokuserad eller försiktig.

Idealchefen: Man kan inte ge denna person order hela tiden, hen måste uppmuntras och motiveras.

Kommunikationsstil: Denna person är bra på att inspirera andra och får enkelt andra på gott humör.

Beslutsfattande: Denna person skjuter ibland upp svåra beslut och framför allt att kommunicera dessa beslut till andra.

Styrkor:

 • Att hålla den positiva atmosfären.
 • Är uppmuntrande, motiverande och inspirerande.
 • Håller kontinuerlig kontakt med människor.

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Delegerar utan uppföljning.
 • Fäster alltför stor vikt vid god stämning och på människor.
 • Litar för mycket på andra.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil ID

Motivationsfaktorer: Denna person motiveras av olika mänskliga faktorer: popularitet, status och en god miljö.

Försöker att undvika: Denna person försöker undvika allt som är tröttsamt, frustrerande och som kommer att kräva en förmåga att koncentrera sig, grundlighet, noggrannhet och systematiska processer.

Idealchefen: Denna person måste vara inspirerad av mål och visioner, och tycker inte om för mycket detaljer.

Kommunikationsstil: Ses ofta som en trevlig partner, även om hen inte orkar lyssna på svaren på sina egna frågor.

Beslutsfattande: Den här personen gillar att fatta beslut, men ofta gör de det på instinkt eller på en snabb bedömning av situationen.

Styrkor:

 • Att hålla en positiv anda i verksamheten.
 • Uppmuntrande, motiverande och inspirerande.
 • Kontinuerlig kontakt med olika typer av människor.

Stressreaktioner/ utvecklingsområden:

 • Är alltför ivrig att hoppa på förändringar.
 • Hoppar från en uppgift till nästa.
 • Drar ut på saker som inte intresserar hen.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil IS

Motivationsfaktorer: Den här personen är öppen, gillar människor och söker aktivt kontakt med andra.

Försöker att undvika: Den här personen gillar inte aggressiva situationer eller konkurrenskraftiga och resultatfokuserade organisationer som har glömt betydelsen av mänsklig tillväxt.

Den idealiska chefen: Hens chef skall vara tillgänglig, en god lyssnare och en hjälpare.

Kommunikationsstil: Denna person är en mycket vänlig och trevlig samtalspartner. Ibland undviker personen negativa frågor även om de är viktiga

Beslutsfattande: Hen är omtänksam i sitt beslutsfattande. Hen är orubblig när det gäller saker som har en känslomässig påverkan på hen eller när det gäller principfrågor.

Styrkor:

 • Uppmuntrar människor att delta.
 • Försöker hitta sätt att öka trivseln.
 • Bibehåller den goda stämningen

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Märker inte varningssignaler.
 • Tar inte tjuren vid hornen.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 Klassisk Profil IC

Motivationsfaktorer: Denna person är först och främst motiverad av möjligheten att skapa något tillsammans med andra.

Försöker undvika: Det känns som ett straff för den här personen att vara totalt avskuren från andra människor.

Idealchefen: Han/hon borde ha en chef som genom vänskap och uppmuntran kan få hen att komma igång.

Kommunikationsstil: Denna person är bra på att beskriva målande, kan motivera och skapa en god miljö. Hen är å andra sidan inte en person som presenterar saker i detalj och kan inte ge order.

Beslutsfattande: Hen är inte en kall och beräknande ”beslutsfattare” som bara ser fakta. Överväganden om var saker och ting kan förbättras görs ofta från en human synvinkel.

Styrkor:

 • Gör folk glada.
 • Ser också den ljusa sidan av saken.
 • Tar inte onödiga risker.

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Förskönar saker.
 • Pratar mer än vad han lyssnar.
 • Är för korrekt och snäll

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil S

Motivationsfaktorer: Denna person är motiverad av väldefinierade uppgifter och ansvar och genom att få instruktioner, under arbetets gång, hur man bäst utför uppgiften.

Försöker undvika: Denna person är noga med att inte dra förhastade slutsatser. Hen undviker människor som verkar oärliga.

Idealchefen: Chefen måste förstå att denna person mest av allt vill vara en del av sin grupp och göra sitt bästa för andra. Chefen måste därför kunna belöna det så kallade ”osynliga arbetet” som denna person utfört.

Kommunikationsstil: Denna person är väldigt lugn och eftertänksam i sin kommunikation, men bör ibland vara lite mer inspirerande och utåtriktad.

Beslutsfattande: När det gäller beslutsfattande, kommer hen att under normala omständigheter betona vikten av grundligt och detaljerat tänkande som tar bort alla potentiella hot.

Styrkor:

 • Arbetar systematiskt – är inte ombytlig.
 • Gör små förbättringar utan att skada den rådande ordningen
 • Arbetar systematiskt

Stressreaktioner/utvecklingsområden

 • Fastnar i rutiner
 • Gör bara små förändringar

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil SD

Motivationsfaktorer: Denna person motiveras av vetskapen att hen inte blir sviken och att hen kan arbeta tryggt för framtiden.

Försöker att undvika: Den här personen vill inte hoppa från uppgift till uppgift eller bryta sina löften.

Idealchefen: Det är viktigt att chefen bygger upp respekt för sig själv. Hen måste vara redo att hjälpa och delta när det behövs.

Kommunikationsstil: Hen är inte alls en utåtriktad eller ivrig kommunikatör men när hen har något att säga blir det oftast sagt på ett mycket direkt vis.

Beslutsfattande: Om situationen är oklar, otydlig och full av risker blir hen eftertänksam och använder då mer tid åt att fatta beslutet.

Styrkor:

 • Bra på att hitta små fel och brister
 • Är hårt arbetande och koncentrerar sig på sitt jobb
 • Bra på att planera arbetsrutiner

Stressreaktioner/utvecklingsområden

 • Fastnar i sina egen vanor
 • Gör endast små förändringar
 • Anstränger sig mer för människor hen känner än för främlingar

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil SI

Motiverande faktorer: Denna person är motiverad av en säker och känd miljö. Hen vill planera saker på lång sikt. Hen uppskattar uthållighet och förmåga att hålla löften.

Försöker undvika: En person som denna försöker undvika mycket aggressiva och rastlösa människor.

Idealchefen: Chefen måste vara konsekvent, men samtidigt kunna erkänna denna persons insats även om hen inte är ute efter beröm.

Kommunikationsstil: Hen är en trevlig debattör med god kompetens både för att lyssna och delta i en diskussion. Hen är inte särskilt bra på att inspirera och motivera andra.

Beslutsfattande: Denna person kan vara lite av en noggrann beslutsfattare för att hen vill visa hänsyn för alla.

Styrkor:

 • Är alltid redo att hjälpa
 • Gör vad hen har lovat

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • En långsam och osäker beslutsfattare
 • Sörjer för annans räkning
 • Söker säkerhet i andras åsikter

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil SC

Motivationsfaktorer: Den här personen skulle vilja koncentrera sig på sina egna saker. Det är mycket viktigt för denna person att veta vad som förväntas av hen.

Försöker undvika: Denna person undviker förhastade åsikter. Hen vill inte ta förhastade beslut och vill inte verkställa andra människors förhastade beslut.

Idealchefen: Hen vill ha och behöver en välavvägd chef som kan och vill ta hand om sina underordnade.

Kommunikationsstil: Den här personens bästa sida som kommunikatör är hens överlägsenhet gällande tålamod att lyssna och analysera vad som har sagts. Hen har ett lugnt sätt att vara som verkar förtroendeingivande.

Beslutsfattande: Denna person är effektiv på att ta rutinmässiga beslut så länge det finns tydliga instruktioner om hur du gör detta.

Styrkor:

 • Hen kommer att agera efter, på förhand utvecklade, processer
 • Kan koncentrera sig på sin egen uppgift
 • Skapar inte oöverlagda lösningar

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Har svårt att bestämma sig
 • Ta sin tillflykt till kända lösningar

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil C

Motivationsfaktorer: Den här personen vill planera och förbereda sina uppgifter ordentligt innan hen verkligen kommer igång.

Försöker undvika: Hen gillar inte att ge order till andra eller bestämma vad de ska göra. Hen tycker att grälsjuka situationer eller miljöer är obehagliga.

Idealchefen: Chefen får gärna hjälpa till att planera och prioritera uppgifter men bör lämna personen för att reda ut detaljerna själv. En tydlig arbetsstruktur är viktig.

Kommunikationsstil: Hen är en sammansatt kommunikatör som uttrycker sig på ett sätt som gör att andra känner sig trygga. Hen vill inte håna någon och skulle aldrig direkt attackera någon.

Beslutsfattande: Denna personen är definitivt en försiktig beslutsfattare, som inte tar oväntade beslut. Hen vill fortfarande hitta den bästa lösningen baserad på fakta, instruktioner, standarder och kvalitet.

Styrkor:

 • Strävar efter perfektion
 • Hittar fel
 • Är försiktig på ett naturligt sätt

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Fungerar mindre bra i självständigt arbete
 • Glömmer att motivera människor
 • Fokuserar på detaljer

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil CD

Motivationsfaktorer: Den här personen gillar en välstrukturerad arbetsmiljö med möjlighet att göra förbättringar.

Försöker att undvika: Även om hen gillar att pröva nya saker, är hen inte benägen att ta risker och vill inte känna press på att göra det.

Idealchefen: I en osäker situation räknar hen med att chefen har den övergripande bilden som hen själv saknar.

Kommunikationsstil: Hen är inte alls en öppen kommunikatör och kan även anses vara kort och reserverad när hen ska lägga fram fakta.

Beslutsfattande: Hen har en inre ambition för en effektiv och snabb beslutsprocess. Å andra sidan, strävar henockså att nå den mest korrekta lösningen.

Styrkor:

 • Hittar nya idéer
 • Kan tänka kreativt på ett nytt sätt
 • Är målinriktad i sitt sökande efter lösningar

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Glömmer att motivera människor
 • Är besvärlig och stel i sin verksamhet
 • Inte korrekt i kontakt med andra människor

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil CI

Motivationsfaktorer: Denna person är motiverad av möjligheterna att arbeta med människor i en positiv och varierande atmosfär, även om hen gärna vill ha sin egen plats.

Försöker att undvika: Även om denna person är noggrann och uppmärksam in i minsta detalj, gillar hen inte rutinuppdrag

Idealchefen: Den viktigaste uppgiften för chefen är att se till att denna person har en arbetsmiljö där hen känner sig hemma, kan koncentrera sig på positiva saker och är tydlig i sin roll.

Kommunikationsstil: Den här personen kommer att behandla människor på ett positivt och trevligt sätt och presentera fakta på ett intressant sätt så att de inte somnar.

Styrkor:

 • Noterar andras önskemål
 • Hittar fel
 • Diskuterar öppet med andra

Stressreaktioner/utvecklingsområden:

 • Arbetar inte särskilt bra självständigt
 • Velar och kan inte besluta sig
 • Möjligen glömmer den verkliga uppgiften

____________________________________________________________________________________________________________________________

Klassisk Profil CS

Motivationsfaktorer: Den här personen gillar en strukturerad arbetsmiljö där hen kan utföra sina uppdrag i lugn och ro.

Försöker att undvika: Den här personen vill undvika riskfyllda situationer och känslomässiga argumentationer med andra.

Idealchefen: Chefen måste se till att hen får sin egen ”arbetsplats”, där hen har goda förutsättningar att utföra sitt arbete väl. Chefen måste veta att den här personens bidrag ofta härrör från detaljer snarare än helhet.

Kommunikationsstil: Vid umgänge med andra människor är hen lugn och anspråkslös. Denna person kommer snarare besvara frågor eller förklara hur något fungerar än att gå ut och sälja sina idéer.

Beslutsfattande: Hen vill inte fatta svåra beslut eller beslut som hen inte känner till konsekvenserna av.

Styrkor:

 • Accepterar de instruktioner hen får från andra
 • Är bra på att följa instruktionerna om kvalitet
 • Är lugn

Stressreaktioner / utvecklingsområden:

 • Är lätt att köra över
 • Kan inte se skogen för alla träden
 • Är osäker när man startar något nytt