Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Vi har tagit fram en uppdaterad manual för tolkning av profiler för certifierade i Extended DISC. Även om Extended DISC är designat för att vara ett verktyg som är både enkelt att förstå och använda är det viktigt att du, när du återkopplar, är utbildad att använda Extended DISC och kan återkoppla på profiler.

Syftet med dessa tolkningsanvisningar är att ge dig en guide för hur du kan gå tillväga när du ger återkoppling på Extended DISC profiler. I dessa anvisningar utgår vi från en Extended DISC standardprofil med kommunikationstips. Använder du en annan profil eller vill ha ytterligare stöd kan du alltid kontakta din Extended DISC leverantör.