Print Friendly, PDF & Email

Kundstil högt D

 • Är aggressiv
 • Kan vara trubbig
 • Är krävande
 • Väldigt otålig
 • Avbryter andra
 • Blir lätt irriterad
 • Är direkt, säger vad hen tänker
 • “Vad är slutsatsen?”
 • Fokuserar på helhetsbilden
 • Presenterar egna åsikter som fakta
 • “Hur är det till MIN fördel?”
 • Uppfattas ofta som att hen har bråttom
 • Fattar beslut snabbt, nästan förhastat
 • Kan tala med många personer samtidigt
 • Kan ha svårigheter att förstå andras synvinklar/känslor

Kundstil högt I

 • Pratar mycket
 • Är målande
 • Blir lätt exalterad
 • Är öppen och vänlig
 • Verkar oorganiserad
 • Lyssnar inte långa stunder
 • Håller sig undan hårdfakta
 • Är inte tillräckligt uppmärksam
 • Hoppar från ämne till ämne
 • Fokuserar inte mycket på detaljer
 • Pratar om personer hen känner
 • Kan fatta spontana beslut
 • Kan ställa samma frågor flera gånger
 • Bekväm med fysisk kontakt

Kundstil högt S

 • Är lättsam
 • Uppträder lugnt
 • Lyssnar noggrant
 • Uppträder omtänksamt
 • Nickar och hänger med
 • “Låt mig tänka på saken.”
 • Gillar eget fysiskt utrymme
 • Blir inte lätt exalterad
 • Ställer frågor och förhör sig om detaljerna
 • Verkar ha starka åsikter, men uttrycker dem inte verbalt
 • Helt nya idéer/saker verkar göra hen obekväm
 • Begrundar alternativ, långsam i att fatta beslut

Kundstil högt C

 • Är tystlåten
 • Fokuserar på detaljer
 • Framskrider med försiktighet
 • Ställer många frågor
 • Inte bekväm med fysisk kontakt
 • Uppträder reserverat och som ganska timid
 • Har inte lätt för att uttrycka avvikande åsikter
 • Kan ha gjort sin hemläxa på produkten/servicen
 • Studerar specifikationer och annan information noggrant
 • Fattar beslut först efter att ha studerat relevanta fakta/ämnen
 • Kan vara väldigt kritisk: kritik baserad på fakta, inte åsikter

Styrkor kundtjänstmedarbetare högt D

 • Löser situationer snabbt
 • Tar ansvar
 • Kommer med nya lösningar
 • Är beslutsam
 • Är lyhörd och snabb
 • Handskas väl med nya situationer
 • Kan hantera stress och press
 • Fokuserar på ämnet
 • Blir inte känslomässig
 • Hanterar ärenden självständigt

Styrkor kundtjänstmedarbetare högt I

 • Sprudlande och positiv
 • Lätt att närma sig och får kunder att känna sig bekväma
 • Ses som öppen och vänlig
 • Blir exalterad och entusiastisk
 • Får kunderna på gott humör och skapar en positiv stämning
 • Tycker om att interagera med människor

Styrkor kundtjänstmedarbetare högt S

 • Förblir lugn och stabil
 • Är en tålmodig lyssnare, tar reda på behoven/frågorna
 • Pålitlig och noggrann
 • Bygger och underhåller förtroende
 • Bra på fakta och detaljer
 • Uppträder lättsamt, trevligt och neutralt
 • Rättvis
 • Accepterande och varm

Styrkor kundtjänstmedarbetare högt C

 • Noggrann med fakta och detaljer, en expert
 • Systematisk och exakt
 • Ger förenlig service
 • Siktar mot perfektion
 • Strävar efter kvalitet och korrekthet
 • Fokuserar på ämnena
 • Blir inte känslomässig
 • Tar hjälp när hen inte vet

Utmaningar kundtjänstmedarbetare högt D

 • Otålig lyssnare – kan missa att upptäcka behoven/ämnen
 • Tendens att vara för snabb med att erbjuda lösningar
 • Kan överskrida sin behörighet
 • Kan hamna i dispyter med kunderna
 • Kan missa att visa tillräcklig empati och förståelse
 • Kan sakna diplomati

Utmaningar kundtjänstmedarbetare högt I

 • Kan förbise fakta och detaljer
 • Kan spendera för mycket tid med att prata, inte lyssna tillräckligt
 • Kan blanda ihop ämnen och känslor
 • Kan skjuta på svåra och mindre angenäma ärenden
 • Kan glömma uppföljning
 • Kan vara alltför tillmötesgående och lova för mycket

Utmaningar kundtjänstmedarbetare högt S

 • Kan vara långsam i handling och i att fatta beslut i nya situationer
 • Uttryckslös
 • Kan missa att visa tillräcklig entusiasm
 • Kan hänvisa till regler och framstå som oflexibel
 • Kan fokusera för mycket på det negativa och vara pessimistisk
 • Byråkratisk

Utmaningar kundtjänstmedarbetare högt C

 • Kan uppträda distanserat och som alltför tystlåten
 • Kan fokusera på fakta/detaljer, förbise den mänskliga aspekten
 • Kanske inte visar tillräcklig entusiasm
 • Kanske inte spenderar tillräckligt med tid på att knyta an till kunderna
 • Kan vara alltför oflexibel och hänvisa till principer

Tips utveckling kundtjänstmedarbetare högt D

 • Sakta ned, var mer tålmodig
 • Prata mindre och fokusera på att lyssna på kunden
 • Var mindre uttrycksfull med egna åsikter
 • Fokusera mer på detaljer
 • Var mindre aggressiv och trubbig
 • Spendera mer tid med att knyta an till kunderna
 • Följ upp

Tips utveckling kundtjänstmedarbetare högt I

 • Fokusera mer på att lyssna till behoven och ämnen
 • Prata mindre
 • Ha mera fokus på detaljer, fakta och specifikationer
 • Kom ihåg att följa upp
 • Bli inte för känslomässig
 • Kom ihåg att man inte alltid kan tillfredsställa alla
 • Var mer försiktig

Tips utveckling kundtjänstmedarbetare högt S

 • Agera snabbare för att lösa situationer och erbjud lösningar
 • Ta mer risker, chansa
 • Vara mer påstridig, självsäker
 • Lita mindre till gamla sätt att göra saker på
 • Var positiv och optimistisk
 • Var mer beslutsam
 • Var mer uttrycksfull

Tips utveckling kundtjänstmedarbetare högt C

 • Fokusera mer på känslor, var mer emotionell
 • Prata mindre om fakta och detaljer, fokusera mer på människor
 • Spendera mer tid med att knyta an till kunderna
 • Fokusera lite mindre på regler och principer, vara mer flexibel
 • Prata mer
 • Var mer uttrycksfull, målande