Print Friendly, PDF & Email

Lada ner presentation här

Allmänt D-stil

 • Auktoritet baserad på rädsla, makt och distansering
 • Bekväm med krissituationer och förändringar
 • “Sak”-ledare: nå resultat, hela bilden, kan betrakta människor som vilken resurs som helst

Allmänt I-stil

 • Auktoritet baserad på karisma, motivation och god atmosfär
 • Bekväm med att skapa en god atmosfär och med nya och utvecklande organisationer
 • “Människo”-ledare: Vill ha och behöver mycket kontakt med människor

Allmänt S-stil

 • Auktoritet baserad på erfarenhet, expertis och byråkratisk status
 • Bekväm med att hålla på rutiner, är stabil och serviceinriktad
 • “Mindre team”-ledare: Deltagande inställning till ledarskap

Allmänt C-stil

 • Auktoritet baserad på regler, föreskrifter och distans till människor
 • Betonar regler och kvalitetsfokus
 • “Sak”-ledare: Intresserad av fakta, analyser och detaljer

Beslutsfattande D-stil

 • Vill fatta besluten
 • Snabb
 • Bekväm med “kalla” beslut
 • Har ständig koll på helhetsbilden
 • Självständig
 • Följer inte regler
 • Kan överskrida sin behörighet
 • Behöver inte mycket information
 • Tar risker
 • Kan glömma effekten på människor

Beslutsfattande I-stil

 • Känslobaserad
 • Relativt snabb
 • Söker de “populära” och/eller favoriserade besluten
 • Tänker på människorna
 • Behöver inte mycket stödjande information
 • Kan förbise detaljer
 • Optimistisk rörande utfall

Beslutsfattande S-stil

 • Kan skjuta på ett slutgiltigt beslut
 • Vill dubbelkolla
 • Sakta
 • Söker prejudikat
 • Söker mer information
 • Är försiktig
 • Försöker att undvika risker
 • Söker stöd
 • Överväger effekterna på andra

Beslutsfattande C-stil

 • Kan möjligen inte fatta det slutgiltiga beslutet
 • Behöver mycket stödjande information
 • Är kapabel att ta hänsyn till en stor mängd information
 • Undviker risker
 • Sakta
 • Följer regler
 • Koncentrerar sig på fakta och detaljer
 • Kan glömma helhetsbilden