Print Friendly, PDF & Email

Ladda ner presentation här

Den här sidan är en förteckning på saker som i allmänhet höjer eller sänker motivationen hos personer

som representerar den här beteendestilen:

  • Motivationsfaktorer = Vad personen tenderar att tycka om och trivas med. Dessa saker höjer i allmänhet personens motivation.

 

  • Försöker undvika/Fruktar = På de här sakerna reagerar personen i allmänhet inte positivt, utan de sänker hens motivation.

 

  • Starka sidor = Naturliga styrkor. Då personen har möjlighet att utnyttja dessa egenskaper, är hen troligen till stor nytta för organisationen.

  • Utvecklingsområden = Här beskrivs personens möjliga reaktioner under tryck, eller då hans beteende är okontrollerat. Det är också möjligt att andra människor upplever personen såhär, speciellt de som representerar en motsatt beteendestil.

Observera att detta inte är någon ”kan – kan inte” -skala. Avsnitten ”Försöker undvika/Fruktar” och ”Utvecklingsområden” påstår inte att personen har problem med alla de här sakerna. De är däremot inte så naturliga för personen så som ”Motivationsfaktorerna” och ”Starka sidorna”, och de kräver mera energi.

Tips

Välj 1-3 saker, som är mest betydelsefulla för dig och ditt arbete. Fokusera på att utveckla och utnyttja de här egenskaperna. Be om feedback från dina medarbetare.

Motivationsfaktorer

Motivationsfaktorer beskriver personen med fyra huvudkategorier. Gå igenom varje rad som har betydelse i förhållande till personens arbetsuppgifter. Utvärdera om personen kan använda sina styrkor och hur hen kan arbeta med utvecklingsområdena. Om kraven i arbetet och personens styrkor inte stödjer varandra kan detta vara en möjlighet att utveckla personens prestanda.

Observera att detta inte är någon ”kan – kan inte” -skala. Avsnitten ”Försöker undvika/Fruktar” och ”Utvecklingsområden” påstår inte att personen har problem med alla de här sakerna. De är däremot inte så naturliga för personen som ”Motivationsfaktorerna” och de ”Starka sidorna”, och de kräver mera energi.

Motivationsfaktorer

Denna del beskriver det som vanligtvis motiverar personen. Personen kommer troligen respondera på ett positivt sätt om motivationsfaktorerna ökar i personens arbete.

Försöker undvika

Denna del beskriver det som vanligtvis inte motiverar personen och därför försöker personen undvika situationer som dessa. Personen kommer troligen respondera på ett negativt sätt om dessa delar ökar i personens arbete.

Styrkor
Naturliga styrkor. Då personen har möjlighet att utnyttja dessa egenskaper, är hen troligen till stor nytta för organisationen. Då detta är ett naturligt beteende kan personen arbeta inom dessa områden en längre tid än andra med andra beteenden. Att öka möjligheten att arbeta med styrkorna i fokus rekommenderas.

Utvecklingsområden

Det är viktigt att komma ihåg att detta inte presenterar personens svagheter. Däremot bör en ledare inte öka denna typ av arbetsuppgifter för personen då det tar extra energi för hen. Här beskrivs personens möjliga reaktioner under tryck, eller då hens beteende är okontrollerat. Det är också möjligt att andra människor upplever personen på detta sätt, speciellt de som representerar en motsatt beteendestil.

Resultatet kan användas:

  • För att lära sig att förstå beteendet hos sig själv och andra
  • För att jämföra personen med hens jobb
  • För att hitta bättre sätt att hantera personen
  • För att identifiera sätt att öka effektiviteten i organisationen genom att utnyttja de starka sidorna bättre
  • För att lösa problem i kommunikationen