Print Friendly, PDF & Email

Ladda ner presentation

Namnkartan visar var de naturliga beteendestilarna hamnar på Extended DISC Diamanten. Namnkartan tillhandahåller samma information som Hagelkartan, men använder namn istället för punkter. Varje gruppmedlem visas med namn på kartan. Namnets position är positionen för personens Profil II i Diamanten.

 • Namnkartan visar var de naturliga beteendestilarna hamnar på Extended DISC Diamanten.
 • Namnkartan tillhandahåller samma information som Hagelkartan, men använder namn istället för punkter.
 • Varje gruppmedlem visas med namn på kartan. Namnets position är positionen för personens Profil II i Diamanten.

Namnkartan används i situationer där deltagarna känner sig fria att dela med sig av sina personliga resultat till de andra gruppmedlemmarna. Namnkartan bildar plattform för en slagkraftig och effektiv diskussion om deras teambuilding och utveckling. Det hjälper deltagarna att mer fullständigt förstå dynamiken i teamet.

 • Några av användningsområdena för resultaten är:
  • För att öka förståelsen för individuella skillnader mellan gruppmedlemmar
  • Att förbättra kommunikationen mellan gruppmedlemmar
  • För att förbättra ansvarsfördelningen mellan teamets medlemmar
  • För att öka självförståelsen
  • För att möjliggöra för ledningen att ”skräddarsy” sin styrmetod för varje enskild gruppmedlem

Namnkartan är användbar när:

 • Du måste veta vilka gruppmedlemmarna är och vilken position de har på kartan
 • Du vill uppmärksamma varje individ för sig
 • Du vill skapa individuella riktlinjer för styrningen av teamet/organisationen

Effektiva frågor vid teamutveckling med Namnkarta

Positionen för varje enskild individ

 • Vilka specifika styrkor för teamet har varje enskild gruppmedlem?
 • Hur visar sig den specifika beteendestilen för varje enskild individ i det dagliga arbetet?
 • Hur väl överensstämmer individerna och deras arbetsmässiga behov?
 • Vilka specifika egenskaper krävs av ledaren baserat på spridningen av gruppmedlemmarnas stilar?

Kort avstånd mellan individerna

 • Söker personer med liknande stilar varandras sällskap i för stor utsträckning?
 • Hur kan de negativa aspekterna av att personer med liknande stilar arbetar tillsammans undvikas?

Långt avstånd mellan individerna

 • Vad är behoven för kommunikation och samarbete för människor som är långt ifrån varandra på kartan?
 • Hur undviker vi missar i kommunikationen mellan olika individer?
 • Lärande av resultat från tidigare erfarenheter
 • Att tänka på i framtiden
 • Bör ansvar omfördelas?

Kan resultaten delas in i undergrupper?

 • Finns det någon konflikt mellan de olika grupperna?
 • Finns det olika typer av insatser som krävs från teamet?
 • Finns det möjlighet till delegering?

Finns det ensamma personer inom vissa områden?

 • Finns det en speciell styrka tillgänglig för teamet i dessa individer?
 • Är resten av teamet medvetet om den särskilda styrkan hos dessa personer?