Print Friendly, PDF & Email

Extended DISC – Profil en person

Extended DISC personprofil är ett av de mest använda verktygen. Desto mera du förstår av profilens uppbyggnad desto djupare återkopplingar kan du ge respondenten.

Personanalysen är baserad på beteendeteorier som har använts i över 90 år. Kraften i denna modell är att den är lätt att lära sig, förstå och använda eftersom den identifierar fyra tydliga beteendestilar.

Ha alltid följande viktiga punkter i åtanke:

 • Ingen av de stilarna är bättre eller sämre.
 • Alla stilar har styrkor och utvecklingsområden. De råkar bara vara olika.
 • En stil begränsar inte vad vi kan åstadkomma och hur framgångsrika vi kan vara. Den förutsäger hur vi tenderar att göra saker.
 • Vi kan hitta alla de fyra stilarna representerade hos mycket framgångsrika människor. De mest framgångsrika människorna vet vilka de är. De ändrar sin stil på ett lämpligt sätt med olika människor och i olika situationer.

Personanalysen bygger på de svar som givits i Extended DISC Personanalysformuläret. Denna analys bör inte vara det enda kriteriet för att fatta beslut om personer. Syftet med denna analys är att ge underlag till självutveckling.

Extended DISC beskriver inte en fullständig personlighet och bör inte heller användas för detta ändamål. Rapporten beskriver inte intelligens, kompetens, kunskap eller erfarenhet. Vi rekommenderar att uppgifterna i rapporten stöds av en workshop eller personlig feedback med en certifierad Extended DISC användare.

Personprofilen är ett användbart verktyg, inte bara för individen själv, utan även för alla som kommunicerar med människor. Dess främsta syfte är att öka förståelsen för människors beteende, vårt egna och andras.

Jämfört med andra DISC baserade verktyg går Extended DISC Personprofilen djupare in på det omedvetna beteendet än andra DISC- verktyg

Även om Extended DISC Personprofil är mycket lätt och snabb att fylla i, rekommenderar vi vissa försiktighetsåtgärder för att garantera kvaliteten i processen.

Extended DISC Personprofil bygger på självutvärdering. För att uppnå bästa resultat är det bäst att fylla i frågeformuläret så snabbt som möjligt.

Allmänna anvisningarna för certifierade användare:

 • Uppge instruktionerna noga.
 • Ge aldrig information om analyser till obehöriga. Kom ihåg att varje respondent har rätt att få feedback på sin egen analys.
 • Kom ihåg att förmedla att Extended DISC teorin inte klassificerar människor som goda eller dåliga. Inte heller försöker den på något sätt att begränsa människors möjligheter att utvecklas. Extended DISC teorin beskriver en individs naturliga reaktioner och beteendemässiga stil i olika typer av situationer. Det ger personen en bättre förmåga att förstå sina egna och andras beteenden och att anpassa sitt eget beteende för att bättre passa en specifik situation och att undvika onödiga problem i kommunikationen.

Allmänna instruktioner till respondenten

 • Det finns inga svar som är rätt eller fel.
 • Svara på frågorna i turordning.
 • Återgå inte till tidigare besvarade frågor.
 • Svara alltid på båda delarna (vad beskriver dig mest och minst) innan du går vidare till nästa fråga.
 • Fundera inte på frågorna för mycket.
 • Att svara på hela frågeformuläret bör bara ta 7-10 minuter. Välj det svar som först känns rätt.
 • Fyll i enkäten utan avbrott. Gör inte något annat eller prata inte med någon under processen.
 • Fyll i enkäten snabbt.
 • Försök inte påverka resultatet, du bara förvirrar dig själv och resultatet blir ogiltigt.

Kom ihåg!

Extended DISC:

 • Beskriver personens naturliga reaktion eller beteendemässiga stil i olika situationer
 • Är en beteendemässig inventering som bygger på självutvärdering
 • Klassificerar inte människor som bra eller dåliga
 • Begränsar inte en persons förmåga att utvecklas i en annan riktning
 • Ger inte höga eller låga poäng eller på annat sätt klassificerar människor.
 • Mäter inte intelligens, yrkeskunnande eller attityder.

Allmänna instruktioner

Extended DISC Personprofil är lätt att tolka eftersom den innehåller mycket text, som bör vara självförklarande. Men för att få ut det mesta av rapporter bör man kunna förstå grafik (som Profiler och Diamanten). För att lära sig att tolka dem krävs utbildning och erfarenhet.

OBS! För att använda Extended DISC i Sverige krävs en certifieringsutbildning. Grafiken i rapporten utgör grunden för all information, medan texten endast delvis beskriver kärnan av resultatet.