Print Friendly, PDF & Email

Säkerhetsbranschen är en starkt växande bransch där den anställdes lämplighet för arbetet är i fokus. Branschen har ett stort rekryteringsbehov och företagen söker ständigt lämpliga personer.

Extended DISC erbjuder en profil som fokuserar på säkerhet. Förutom en beskrivning av personens beteende- och kommunikationsprofil innehåller profilen 20 st beteendekompetenser som belyser säkerhet.

Till denna profil har vi även tagit fram en presentation som fokuserar på beteende inom säkerhet för följande områden:

  • Översikt
  • Planering
  • Riskanalys
  • Risktagande