Print Friendly, PDF & Email

D-Stil

Adjektiv

 • konkurrenskraftig, krävande, äventyrlig, tar initiativ

Beskrivande termer

 • nydanare, projektledare, idéskapare, pionjär

Identifieras genom

 • avbryter ofta, talar i telefon samtidigt
 • har ofta bråttom och har många projekt
 • är inte alltid artig

Kommunikation

 • oftast envägs; från hen till åhörarna
 • egna åsikter presenteras som fakta som inte behöver diskuteras
 • kan vara plump; säger vad hen tänker
 • Bra i situationer där kompromiss inte eftersöks

Om du har ett högt D-beteende, kan dina styrkor vara:

 • att fatta ett beslut när ingen annan vill göra det
 • att kunna konfrontera svåra ämnen/situationer
 • att acceptera förändringar som en personlig utmaning
 • att hålla människor fokuserade på uppgiften

De du träffar kan möjligen se följande begränsningar:

 • kan verka otillgänglig
 • intensiv mot andra
 • otålig mot andra

Du kan bli mer effektiv om du:

 • utvecklar större tålamod
 • tonar ned din rättframhet – ställer fler frågor
 • arbetar med din tillgänglighet – var uppmärksam på den andra personens sätt
 • att kommunicera och inbjud till större deltagande i konversationen

I-Stil

Adjektiv

 • pratsam, social, kommunikativ

Beskrivande termer

 • aktör, glad, idégenerator, fyndig

Identifieras genom

 • upprymd, öppen och vänlig
 • uttrycker när hen håller med dig
 • understryker den positiva sidan av frågor

Kommunikation

 • säljande och inspirerande stil
 • vill tala mycket, undviker detaljer
 • undviker att ta upp svåra frågor
 • bra på att ge konstruktiv feedback

Om du har ett högt I-beteende, kan dina styrkor vara:

 • att du alltid är tillgänglig för andra – ger lätt din tid till andra
 • att inspirera andra
 • att sprida din entusiasm och positiva hållning till andra
 • att ge positiv feedback

De du träffar kan möjligen se följande begränsningar:

 • oorganiserad
 • ytligt tillvägagångssätt
 • brist på genomförande

Du kan bli mer effektiv, om du:

 • lyssnar mer noga på vad andra verkligen behöver
 • blir mer organiserad
 • är mer uppmärksam på detaljer

S-Stil

Adjektiv

 • övervägande, försiktig, stabil, systematisk

Beskrivande termer

 • Stabil medarbetare, hetsar inte upp i onödan, är inte avundsjuk, jordnära, balanserande kraft

Identifieras genom

 • Säker och stabil, går försiktigt fram
 • Lyssnar och nickar

Kommunikation

 • ofta på samma sätt; hen lyssnar
 • svarar när hen blir tillfrågad, talar lugnt och systematiskt
 • föredrar att tala om frågor som han/hon bemästrar
 • föredrar att samtala en-till-en före stor grupp, bra instruktör

Om du har ett högt S-beteende kan dina styrkor vara:

 • att vara en god lagspelare
 • att agera empatiskt och känsligt för andras behov
 • att vara metodisk och bra på att förbereda möten och dokumentera
 • bra på att lyssna
 • lätt att vara tillsammans med

De du arbetar med kan möjligen se följande begränsningar:

 • obeslutsamhet
 • indirekt
 • motstånd mot förändring

Du kan bli mer effektiv om du:

 • blir mer direkt
 • utvecklar större tolerans till förändringar
 • inte tar på dig bördan av alla andras problem

C-Stil

Adjektiv

 • exakt, perfektionist, logisk

Beskrivande termer

 • rädd för att ha fel, följer regler

Identifieras genom

 • ordning och reda, fokus på detaljer
 • artig och diplomatisk

Kommunikation

 • föredrar att kommunicera i skrift
 • svårt att uttrycka avvikande åsikter
 • hanterar detaljer, kan förlora det viktigaste
 • vill inte tala om åsikter eller abstrakta frågor
 • hänvisar till regler

Om du har ett högt C-beteende, kan dina styrkor vara:

 • att vara grundlig och påläst
 • att följa standarder exakt
 • att vara samvetsgrann
 • att agera diplomatiskt
 • att vara noggrann i genomförande och förberedelse

De du träffar kan möjligen se följande begränsningar:

 • för mycket perfektionist
 • reserverad – håller avstånd
 • hämmar andras kreativitet på grund av önskan om att hålla sig till reglerna

Du kan bli mer effektiv om du:

 • i högre grad accepterar olikheter
 • blir mer öppen och kommunicerar mer