Print Friendly, PDF & Email

Gå in i Jobbmallar

Klicka på + nere i vänstra hörnet

 

 

 

 

Namnge jobbmallen

Tilldela användarrättigheter

Avgör om den ska kunna klonas

Klicka på ”lägg till objekt”

Välj de beteendekompetenser som skall ingå i denna grupp

Välj arbetets krav från en skala -5 till +5

Ta fram rapporten där du vill lägga till jobbmallar

Gå in på rapportdesignern

Plocka fram jobbmallarna i listan till vänster

Ett effektivt sätt att arbeta med Beteendekompetenserna är att skapa Jobbmallar. Med Jobbmallar kan du gruppera och poängsätta olika Beteendekompetenser.

Du kan enkelt välja ut de Beteendekompetenser som du vill använda i din mall. Klicka på rubrikerna för att hitta de underliggande Beteendekompetenserna.

 

 

När du sparat ner alla de Beteendekompetenser du vill ha i din Jobbmall kan du se i Rapportdesignern hur de lägger sig i Diamanten och vilka beteendestilar Beteendekompetenserna speglar. Varje Beteendekompetens är numrerad och syns på detta vis i Diamanten.

Nu kan du även genom färger visa respondenten i rapporten var de olika Beteendekompetenserna i Jobbmallarna lägger sig i Diamanten. Detta ger respondenten en tydlig överblick och förståelse för hur de olika beteendena relaterar till Extended DISC.

Du kan även printa ut en förteckning på de specifika Beteendekompetenserna så att respondenten kan se var i Diamanten de ligger.

Klicka här om du vill se de olika alternativen i en rapport.

Vill du börja använda jobbmallar? Kontakta din Extended DISC leverantör.