Print Friendly, PDF & Email

Extended DISC kan även vara grunden till frågan ”Hur personen mår”. Det ska ses som en öppning på diskussionen och hjälpa personen att börja prata om de känslor som berör hen mest just nu.

OBSERVERA! Speciella profiler skall ALDRIG användas som en omfattande psykologisk eller psykiatrisk analys; de är endast ämnen som kan vara värda att diskutera.

Profil utan validitet

Extended DISC skapar inga profiler i de fall profilen har låg validitet. De vanligaste orsakerna till att en profil saknar validitet är något av följande e kategorier:

  • Code 001 – Platt Profil II
  • Code 002 – Overshift i Profil II
  • Code 003 – Spegelprofil I & II

Att en profil saknar validitet betyder inte att personen har problem. Det troligaste är att personen inte har kunnat koncentrera sig när hen skulle göra profilen eller att hen missuppfattade instruktionerna. Be bara personen göra om profilen.

Göra om profilen?

Förklaring: Extended DISC mäter både personens naturliga beteende och hur personen mår just nu. Förklaringen på hur personen mår fungerar inte lika bra då personen gör om profilen. Det händer väldigt sällan att andra försöket skapar en profil utan validitet.

Ladda ner dokument och presentationer här eller läs vidare genom att klicka på rubriker till höger:

Speciella Profiler (Word)

Speciella Profiler (PowerPoint)