Print Friendly, PDF & Email

När profilen visar spegelbilder utifrån mittlinjen skall stor försiktighet råda och tolkning bör inte ske. Personen kan vara mycket frustrerad i den rådande situationen eller uppleva en stor osäkerhet i förhållande till målbilden. Det kan också vara så att ingen tolkning hittas. Då tre av stilarna skapar en spegelbild i förhållandet till mittlinjen bör även detta ses so en spegelprofil.

Gör om profilen

En spegelprofil kan mycket väl bero på att personen har blivit störd i sina tankar. Att personen gör om profilen rekommenderas. Om personens svar skapar två spegelprofiler efter varandra rekommenderas ett längre avbrott för att göra profilen en tredje gång

  • När profilerna är spegelvända av varandra i förhållande till mittlinjen, måste man vara försiktig när man tolkar resultaten. Personen kan vara mycket frustrerad i sin nuvarande situation, eller vara osäker på sina egna mål. Det kan också vara möjligt att ingen tolkning kan göras.
  • En fullständig spegelvänd profil har alla fyra karaktärsdrag (D, I, S och C) på motsatta sidor om mittlinjen i de två profilerna. Även en profil som har tre av fyra stilar spegelvända bör betraktas som en spegelvänd profil.
  • Notera att en spegelvänd profil inte bör tolkas och är ett resultat utan validitet.
  • Eftersom det inte går att tolka spegelvända profiler så rekommenderas att personen får göra om profilen. Om profilen fortfarande är spegelvänd rekommenderas en längre paus innan nästa profil görs.

Nyckelkänsla:

  • Moraliska utmaningar

Orsak:

  • Gör ingen tolkning
  • Gör om profil