Print Friendly, PDF & Email

Ladda ner presentation

Profil med flera personer hjälper oss att titta närmare på teamets styrkor och svagheter samtidigt som teamet får ett gemensamt språk och teori i diskussionerna. Profilen för flera personer följer dessutom samma teori och grafik som profiler för en person, detta gör att verktyget kompletterar utvecklingen av individer med utveckling av arbetsgrupper och team.

Extended DISC profil med flera personer hjälper även teamet att se de individuella styrkorna hos alla medlemmar. Profilen ökar även förståelsen för att vi är olika och samtidigt att alla teammedlemmar är värdefulla för samarbetet och resultatet.

För ledaren erbjuder det en stor mängd information och hjälper ledaren att leda både hela teamet och individerna i teamet.

Ledarperspektivet

Teamanalysen innehåller uppgifter som teamets (eller organisationens) ledning kan använda för att stödja sitt beslutsfattande. Ledningen har normalt sett ett mål i sikte (vi behöver rekrytera, teamet är inte tillräckligt effektivt, vi måste ändra teamets roll, etc). I sådana situationer kan Teamanalysen hjälpa ledningen att fatta bättre beslut.

Vanligtvis är då förfarandet:

  • Ledningen tar fram frågeområden
  • Konsult (intern eller extern) hjälper ledningen att få fram information från Teamanalysen
  • Handlingsplan skapas

Teamperspektivet

Teamanalysens information kan också användas direkt i gruppen i de fall målet handlar om att förbättra kommunikation, samarbete, effektivitet etc. inom teamet. Teamet kan ha ett aktuellt problem eller Teamanalysen kan användas för att förhindra att problem uppstår.

Vanligtvis är då förfarandet:

  • Syftet för aktiviteten är fastställt och teamet är informerat om det
  • Hela teamet ges feedback på samma gång
  • Teamet får förutsättningar för att komma fram till en slutsats
  • En plan för framtida åtgärder är fastställs
  • Åtgärder vidtas