Print Friendly, PDF & Email

 

  • DISC teorin bygger på teorier som utvecklats tidigt på 1900-talet av en beteendevetenskaplig forskare.
  • Största delen av den beteendevetenskap

pliga analysen bygger idag vidare på resultaten av Carl Gustav Jungs teorier.

 

 

 

 

 

  • Känna av hänvisar till en person som föredrar att analysera saker och ting ordentligt och spendera tid för att se att varje handling är rätt åtgärd. Hen vill få fakta och regler, men också veta hur människor vill att hen använder fakta i den givna situationen. Hen är bättre på att upprätthålla en effektiv rytm än att starta nya projekt kontinuerligt.

 

  • Intuition avser en person som söker utmaningar, frihet, framsteg, förnyelse och kreativitet. Starta nya projekt och utforska nya idéer är mycket fascinerande för hen. Hen föredrar att göra flera saker samtidigt och är alltid öppen för att ändra riktning. Att bete sig impulsivt i ad hoc situationer är naturligt för hen.

  • Tänka avser en person som värderar fakta, mål, regler, resultat och personlig frihet. Hen vill ha personliga mål och vill arbeta självständigt. Effektivitet är mycket viktigt för hen. Hen kan lätt ta avstånd från samvaro med andra människor för att uppnå hens mål.

 

  • Känna avser en person som behöver veta andras åsikter innan beslut fattas och att utbyta åsikter och tala om känslor är viktigt. Hen är en teammedlem och vill dela på både information och ansvar. En god stämning och en känsla av samhörighet är viktigt för hen.

DISC Fyrfältsmodellen