Print Friendly, PDF & Email
 • Textsidorna beskriver personens naturliga beteende. Läs texten och se hur den kan skapa en övergripande bild. Vid tolkning av särskilda meningar, är det viktigt att tänka på en persons medvetna förmåga att anpassa sitt beteende.
 • Texten är särskilt utformad för att vara kortfattad och ge snabb information i ett enkelt format. Dock är textbanken så stor att den kan generera över 1 miljoner olika sidor. Som ett resultat av detta är textsidan mycket specifik för varje individ.
 • Vid läsning av textsidorna är det viktigt att komma ihåg att texten beskriver hur personens beteende uppfattas av andra. Den beskriver inte de beteendestrategier personen utvecklat som kontrast till sitt mest naturliga beteende.

 

 

Textsidan

Textsidan beskriver hur andra människor i allmänhet upplever en sådan här person. Läs hela texten för att få en helhetsbild av personens beteendestil. Då man utvärderar enskilda meningar, är det viktigt att beakta en persons förmåga att medvetet anpassa sitt beteende. Texten beskriver alltså individens typiska beteende, men hen kan i allmänhet anpassa sin stil för att bättre motsvara kraven och förväntningarna i olika situationer. Det är också möjligt att personen har åtgärdat de nämnda utvecklingsområdena genom att t.ex. utveckla nya färdigheter. Det är också viktigt att komma ihåg, att man inte kunnat beakta saker som personens kunskaper, utbildning och erfarenhet.

 • En annan aspekt är att sidan inte visar (eftersom den mäter en persons mest naturliga och spontana beteende) vilket beteende personen tror sig ha. Det kan hända att i den miljön personen har vuxit upp har hen alltid varit den som är mest tydlig, men jämfört med andra människor anses inte personen vara så tydlig.
 • Textsidan ska användas för att kvalificera validiteten av resultatet. Profilerna och Diamanten visar analysresultatet i sin mest detaljerade format och bör därför också analyseras. Textsidan är ytterligare information som bör bidra till att skapa förståelse för beteendet hos den enskilde och kan användas som diskussionsunderlag.
 • Vi rekommenderat att andra människor får läsa textsidan och kommentera de delar av texten där individen inte själv känner igen sig.

Textsidan består av följande delar:

 • Beskrivande adjektiv
 • Motivationsfaktorer
 • Försöker undvika
 • Idealchef
 • Kommunikationsstil
 • Beslutsfattande

Resultaten kan bland annat användas:

 • För stöd i intervjuer
 • Att tillåta andra personer att kommentera och ge feedback
 • För att få en snabb, övergripande bild
 • Till hjälp för att analysera sig själv
 • Som stöd i att bemöta personen

Ladda ner presentation här