Print Friendly, PDF & Email

Tillit

Tillit skapas inte genom att vi säger ”Du kan lita på mig…” till en annan person. Vi visar genom handling att personer kan ha tillit till oss. I en tillitsfull relation måste tilliten vara ömsesidig. Du måste tro på respondentens förmågor och hen behöver känna att du hela tiden har hens agenda högst upp på dagordningen.

Tillit skapar vi genom att vara uppmärksam på följande:

• Respektera personens övertygelser och föreställningar om hinder
• Respektera personens värderingar
• Var äkta, låtsas inte vara någon annan
• Var sann
• Håll löften
• Var kompetent, se till att du har kompetens att utföra det du lovar
• Var ärlig
• Var kongruent
• Var där
• Matcha beteende
• Hållning
• Rörelsehastighet
• Ögonkontakt
• Talhastighet
• Talvolym

Den respektfulla relationen

Man kan beskriva relationen som vi skapar med ett coachande förhållningssätt som en arbetsallians. För att kunna skapa denna relation krävs att rollerna är tydliga och uttalade.

Genom så kallad rapport (förhållande, förbindelse) gör du ett ärligt försök att förstå den andra personen utan att döma. Du gör ditt bästa för att förstå saken från personens perspektiv. Rapport är ingenting som skapas utan rapport är naturligt. Istället för att göra någonting för att skapa rapport bör vi kanske sluta göra det som hindrar rapport.

Ibland gör vi misstaget och skapar en relation som främjar för mycket trygghet. Enbart trygghet skapar ingen förändring. Därför bör tryggheten kopplas ihop med mod. Både du och respondenten bör ges utrymme att vara modiga. Du ska våga prova nya hypoteser, idéer och övningar. Personen du samtalar med ska våga ta sig an nya och större utmaningar, utforska känslor, se brister och vara stolt över sina styrkor.

Partnerskap

Det är alltid respondenten som bestämmer dagordningen på varje möte. Du ansvarar för metoder, verktyg och själva processen.
Respondenten och du har ett gemensamt ansvar att skapa ett samarbete som kännetecknas av öppenhet, trygghet och förtroende.

Respondentens ansvar:

– Ta ansvar för sitt eget liv och sina egna val
– Ta ansvar för lärandet i processen
– Formulera mål
– Tolka sin egen situation
– Utveckla strategier
– Identifiera hinder
– Utforska sina värderingar
– Prova strategier
– Skaffa sig egna erfarenheter
– Utveckla en trygg och krävande miljö
– Lära av processen

Ditt ansvar:

– Stödja och uppmuntra till att lyckas
– Ställa frågor
– Lyssna aktivt
– Ge möjlighet för respondenten att se nya perspektiv
– Uppmuntra handling
– Utforska erfarenheter efter handling
– Ge feedback
– Bidra till att utveckla respondentens självtillit
– Utveckla en trygg och krävande miljö
– Lära av processen

Dialog

En bra dialog går djupare än ett vanligt samtal. För att skapa en genuin dialog krävs öppenhet från båda parter. En verklig dialog kräver arbete och tålamod. Det första som krävs i en dialog är att man lyssnar. Att lyssna på en djupare nivå innebär att vi lyssnar på respondenten utan att vi blandar in för mycket av oss själva i våra tankar eller i samtalet. Vi behöver vara närvarande i samtalet.

För att utveckla sitt lyssnande och sin närvaro bör vi lämna våra egna känslor, våra föreställningar om vad personen anser om oss samt inte gå för djupt i analys.

Feedback

Att ge feedback handlar inte om att dela med sig av sina åsikter, kritisera eller smickra. Att ge feedback handlar om att se situationen utifrån vad som hände, vilket resultat vi fick utifrån våra förväntningar. Vi lägger våra personliga värderingar och bedömanden på hyllan och tittar på situationen med så sakliga ögon som möjligt. För att kunna ge feedback bör personen själv ha följande klart för sig:

– Hur ser nuläget ut?
– Hur vill jag att det skall vara istället?
– Vad behöver jag göra för att ändra på detta?