Print Friendly, PDF & Email

Tillgängligt på en mängd olika språk

Extended DISC frågeformulär är tillgängligt på över 70 språk. Alla språk är tillgängliga för alla användare. Denna funktion är som mest användbar för människor vars modersmål inte är engelska.

Extended DISC rapporterna är lätta att få

Det finns olika sätt att erhålla rapporterna. Frågeformulären kan fyllas i online, överallt i hela världen. Rapporterna är även tillgängliga i PDF-format direkt från servern dygnet runt.

Mål

 • Förstå dina naturliga beteendetendenser
 • Utveckla en förståelse för hur ditt beteende påverkar andra
 • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader
 • Utveckla strategier för förbättrat samarbete

Vad är Extended DISC?

Teori

 • En holistisk modell för att förstå människors beteende- och kommunikationsstil

Modell

 • Identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor. Och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor

Fem steg i hanteringen av modellen:

 1. Förstå Extended DISC modellen/teorin
 2. Insikt om den egna beteendestilen
 3. Identifiera och förstå andra beteenden
 4. Anpassa ditt eget beteende
 5. Påverka andras beteende

Resultatet blir att personen förflyttar sig:

 • Från önskat beteende till situationsanpassat beteende
 • Från ett beteende som utgår ifrån mig själv till ett beteende som tar hänsyn till den andra personen
 • Från naturligt beteende till utvecklat beteende
 • Från spontant beteende till medvetet beteende

Mäter personens naturliga reaktioner genom en beteendeanalys som baseras på självutvärdering. Extended DISC är ett verktyg som analyserar och utvecklar beteende och mäter personens naturliga respons på yttre påverkan.

Vad gör inte Extended DISC?

 • Klassificerar inte personer som bra eller dåliga
 • Begränsar inte personens förmåga att utvecklas
 • Ger inte höga eller låga poäng eller klassificerar människor som bättre eller sämre
 • Mäter inte intelligens eller yrkeskompetenser

Vilka kan göra profiler?

 • Validitet för vuxna (18 eller äldre)
 • Personer med läsförmåga
 • Personer som har en förståelse för ord
 • Personer som inte lider av psykiatriska diagnoser

Varför gör vi profiler?

 • För att lära mer om oss själva
 • För att förstå andra bättre
 • För att initiera diskussioner
 • För ett ge och ta feedback

Etiska riktlinjer

 • Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem
 • Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika
 • Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill