Print Friendly, PDF & Email

Extended DISC unika funktioner, Extended DISC mäter känslor

Extended DISC mäter det omedvetna beteendet och jämför det med den medvetna justerade beteendestilen, vilket tillåter mätningen av känslor. Det överträffar i detta avseende vanlig DISC med bred marginal. Vi kan sedan se de känslor som uttrycks av respondenten under ifyllandet av frågeformuläret, som stressnivåer, osäkerhet rörande sin roll, otrygghet, frustration, pressen av förändringar, etc. Det tillåter också rapporten att definiera hur den rådande situationen påverkar respondentens motivation gällande särskilda behov. Detta är vital information för både individen och organisationen.

Över 1200 olika beteendekompetenser

Extended DISC antar att en individ har olika reaktionslägen för alla beteendestilar, av vilka hen föredrar vissa framför andra. Genom att identifiera över 1200 olika beteendekompetenser, tillåter Extended DISC en individ att vara mer flexibel och dynamisk (anpassningsbar) i sitt beteende. Andra DISC baserade program antar att en individ är antingen en känslomässig eller tänkande typ, genom att endast identifiera fyra stilar. Till och med Myers-Briggs, ett av de mest välkända utvärderingssystemen som finns, känner endast igen 16 olika stilar.

Se exempel på beteendestilar nedan:

Extended DISC är svårt att lura

Extended DISC är extremt svårt att lura. DISC program kan (och gör det ofta) besvaras av respondenterna på ett sätt som de tror att den potentiella arbetsgivaren vill att de ska svara. Detta är möjligt eftersom de lägger betoningen på de medvetna anpassade beteendestilarna. Vi vet när någon har försökt knäcka systemet. Rapporten blir antingen ogiltig, visar spegelvända profiler, visar en tajt Profil II eller visar en over-shift i Profilerna. Se mera under fliken ”Extended DISC – Speciella profiler” klicka här. Det finns inget sätt att veta när en vanlig DISC rapport är oriktig.

Mäter individen på både omedveten och medveten nivå

Profil II illustrerar en persons naturliga respons till en yttre påverkan. Det är den beteendestil som kräver minst energi och ansträngning, som kräver minst koncentration och är vanligtvis den mest bekväma för individen. Det är möjligt att definiera handling och tankemodeller för en persons naturliga beteendestil genom användning av Profil II. Varje betydande och stor förändring i den tyder vanligtvis på avgörande händelser och förändringar i individens omedelbara närhet. Detta tvingar hen att söka nya vägar att klara av situationen.

Profil I illustrerar hur personen känner sig vilja/behöva anpassa sitt beteende för att hantera kraven under de rådande omständigheterna. Profil I demonstrerar individens medvetna förståelse av sig själv och sitt eget beteende i nuvarande situation (medveten självbild).

Extended DISC utvärderar inte bara, utan hjälper också individen.

Genom att jämföra dessa båda Profiler kan vi avgöra om en person har försökt besvara frågorna på ett sätt som de tror att intervjuaren vill att de ska uppträda. Vi kan avgöra om det finns en betydande känsla av osäkerhet eller avsaknad av tydlighet, om personen känner sig otrygg eller om personen är frustrerad. Vi kan till och med se tecken på känslor av hjälplöshet och om personen befinner sig under press. Vi kan avgöra om personen känner behov av att anpassa sig, i vilken utsträckning de känner att de behöver anpassa sig och hur troligt det är att anpassningen i det långa loppet kommer att leda till stress.

Extended DISC textbank är betydande mer omfattande än konkurrenternas

Textbanken är betydligt större än konkurrenternas. Textbanken tillåter att 228 383 696 helt olika textsidor att tas fram. Våra konkurrenter kan, som bäst, skapa runt 200 olika texter. Stilen och formatet är koncist och innehåller lättfattliga grafiska illustrationer. Användare kan på några timmar lära sig att förstå mera komplexa tolkningar av rapporterna.

Extended DISC Diamanten

En god förståelse för de huvudsakliga beteendestilarna är väsentliga vid användandet av Extended DISC bedömningen. När användaren har uppnått denna förståelse, så är det väldigt enkelt att använda denna kunskap för otaliga tillämpningar. Detsamma gäller för Extended DISC Diamanten.

Extended DISC Diamanten är baserad på Fyrkvadrantmodellen och de fyra beteendedragen. Var och en av de olika kombinationerna av de fyra beteendedragen har sina positioner inom Diamanten.