Print Friendly, PDF & Email

Öppna frågeformulär

Kan användas till

 • Beteendeanalyser (Undersökningsmodul)
 • Öppen 360°
 • Undersökningar

Flera frågealternativ

 • Öppet slut, ett val, likertskala, gradering, flera val

Inga begränsningar

 • Frågegrupper
 • Antal frågor
 • Typ av frågor

Språkalternativ

 

Typ av frågor

 • Skapa en ny fråga
  • Drag & drop Instruktioner (1)
 • Skriv instruktioner för projektet (2)
 • OBS!
  • Instruktioner kan läggas in var du vill

Skapa en fråga med öppet slut

 • Drag & drop Öppet slut (1)
 • Skriv in frågan (2)

Skapa en fråga med ett val

 • Drag & drop Ett val (1)
 • Skriv in texten till frågan (2)
 • Definiera val (3)
 • Lägg till ett nytt val (Lägg till svar) (4)

 

Skapa en fråga med likertskala

 • Drag & drop Likertskala (1)
 • Skriv in frågetexten (2)
 • Definiera skalan (3, 5, 7) (3)
 • Definiera val (4)

 

Skapa en fråga med gradering

 • Drag & drop gradering (1)
 • Skriv frågetext (2)
 • Definiera val (3)

Skapa en fråga med flera val

 • Drag & drop Flera val (1)
 • Skriv frågetext (2)
 • Definiera val (3)