Print Friendly, PDF & Email

För att genomföra ett framgångsrikt projekt är förberedelse centralt. vi rekommenderar starkt att följa frågor har besvarats innan projektet startar.

Nedan hittar du ett antal frågor som hjälper dig att förbereda en FinxS 360°. Ju fler respondent grupper det är desto mer kräver processen och slutrapporterna.

Respondenter (Bedömda och bedömare)

 • Hur många respondenter kommer att delta i projektet?
 • Vilka skall bedömas?
 • Hur väljer vi bedömare?
 • Går de bedömda att delas in i grupper?
 • Kan listan på respondenter levereras i Excel?

Frågeformulär

 • Hur många frågor vill ni ha besvarade?
 • Hur långa är frågorna?
 • Hur kan du dela in grupperna i grupper?
 • Finns det några negativt ställda frågor?
 • Vilken skala vill du använda?
 • Vilka instruktioner vill du att respondenterna ska få?
 • I vilket/vilka språk vill du använda när du ställer frågorna?

Rapport

 • Hur vill du att rapporterna ska se ut?
 • På hur många språk vill du presentera rapporten?

Hantera processen

 • Vem kan testa processen?
 • Vem är ansvarig för projektet hos er?
 • Vem gör urvalet av bedömda personer?
 • Vem är avsändare för informationen som skickas till respondenter?
 • Vem skickar inbjudan?
 • Vem skickar påminnelsen?
 • När ska påminnelse skickas?
 • Om någon del av projektet innehåller flera språk, vem är ansvarig för alla översättningar?

Eventuellt lösenord

 • Vill ni använda lösenord?

Schema

 • Vem ansvarar för tidsplanen och uppföljning av aktiviteter i projektet?
 • När kan ni leverera all information som krävs för projektet?
 • När vill ni informera respondenter om projektet?
 • När skall eventuella lösenord skickas?
 • När vill ni att alla svar skall ha kommit in?
 • När ska påminnelsemail skickas?
 • När vill ni presentera resultatet?

Feedback

 • Hur ska resultatet presenteras?
 • Vem ska få resultatet?
 • Har ni behov av material i samband med att resultatet presenteras?