Print Friendly, PDF & Email

Vad är FinxS 360°?

FinxS 360° är en online-plattform som gör det möjligt för kunder att göra FinxS 360° återkopplingsmätningar med egna kriterier. FinxS 360°är ett anpassningsbart och flexibelt verktyg för mätning av färdigheter, kompetens och beteenden.

FinxS 360° kombinerar vanligtvis individens självbedömning och feedback med chefer, kolleger, medarbetare och resultatet presenteras i en och samma rapport, anonymt.

Vad används en FinxS 360° till?

FinxS 360° kan användas i alla situationer där feedback från andra hjälper till att utveckla effektiviteten hos anställda, team och organisationer. Det eliminerar administrativt krångel genom att automatisera processen.

När används FinxS 360° mest?

• Utvecklingssamtal

• Prestationsutveckling

• Teamutvärderingar

• Identifiering av utbildningsbehov

• Personalutveckling

• Kompetensutveckling

• Ledarskapsutveckling

 

Vilka är fördelarna med en FinxS 360°?

• Ökad självinsikt

• Identifiering av problemområden

• Självupplevelse mot andras uppfattning (blinda fläckar)

• Förbättrad kommunikation

• Förbättrad prestanda

• Professionell utveckling

• Förbättrad teamdynamik

• Jämför feedback från år till år för att se utvecklingen

 

Hur fungerar Processen?

1. Du kan välja att förse oss med din FinxS 360° enkät eller så hjälper vi till att utveckla en för dig. Du kan även välja att arbeta helt självständigt i systemet.

2. Deltagarna svarar på frågorna i frågeformuläret. Systemet ger möjlighet att svara anonymt, detta väljer du i undersökningsstrukturen.

3. Rapporterna genereras genom öppen förhandsvisning i FinxS-systemet eller genom en designad rapport.

Hur anpassningsbar är en FinxS 360°

• Din logotyp visas på svarsgränssnittet och rapporten.

• Frågor kan och bör anpassas till ditt uppdrag och din organisations värderingar.

• Det finns ingen gräns för antalet frågor eller frågeformulär.

• Det finns 3 typer av frågor att välja mellan; likertskala, öppen skala eller öppna frågor.

• E-post till respondenter och instruktioner kan anpassas.

• Resultaten har olika visningsalternativ och rapporteringsformat att välja mellan.