Print Friendly, PDF & Email

Extended DISC har i samarbetat med Sandler Training under de senaste 15 åren bedömt flera hundra tusen säljare. Utifrån dessa erfarenheter har vi tillsammans med Sandler Training skapat en säljbedömning som direkt och smidigt knyter an till våra befintliga DISC-teoribaserade säljbedömningar.

Genom att identifiera styrkor och svagheter inom 18 kritiskt viktiga försäljningskompetenser ger denna nya säljbedömning tydlig och konkret information som skapa en karta för framgång. Vidare bryts de 18 kompetenserna ner till attityder för att identifiera specifika vägar för att utveckla färdigheter inom försäljning.

Inom en snar framtid kommer FinxS säljbedömning att lanseras. Säljbedömningen kan med lätthet länkas samman med Extended DISC säljprofil. För att arbeta med detta verktyg krävs en specifik certifiering.

Säljbedömningens 18 kompetenser:

 • Aktivt Lyssnande
 • Ambition och Initiativ
 • Skapa Rapport
 • Bestämd Konkurrenskraft
 • Kontrollera säljprocess
 • Kritiskt Tänkande
 • Hantera Misslyckanden
 • Känslomässig Objektivitet
 • Målorientering
 • Hantera Invändningar
 • Begrepp om Pengar
 • Bekräftelsebehov
 • Presentation
 • Processorientering
 • Prospektering
 • Kvalificering
 • Effektiva Frågor
 • Tidsplanering