Print Friendly, PDF & Email

FinxS Undersökning

FinxS Undersökningar är ett webbaserat undersökningsverktyg. Oavsett vilken sorts undersökning eller storleken på din undersökning erbjuder FinxS Undersökningar ett användarvänligt undersökningsverktyg.

Fyra enkla steg:

  1. Skapa frågor
  2. Aktivera och distribuera
  3. Ta emot dina svar
  4. Analysera resultatet.

FinxS Undersökningar kräver inte att du installerar någonting på din dator, allt är webbaserat. Du väljer själv vilka frågor du vill ha och hur du vill att svaren presenteras för dig.

Vill du börja arbeta med ett effektivt undersökningsverktyg? Kontakta din Extended DISC leverantör för mera information.

Poäng – FinxS Undersökningar 

1 – 100 respondenter – 100 poäng

101-500  respondenter – 200 poäng

501- 1000 respondenter – 300 poäng

1001 – 5000 respondenter – 400 poäng

5001 – 10.000 respondenter – 500 poäng

>10 001 respondenter – 1000 poäng