Print Friendly, PDF & Email

Nu har du chansen att träffa många kollegor som använder Extended DISC

Många har efterfrågat nätverksträffar där ni som är certifierade användare av Extended DISC kan träffas för att utbyta erfarenheter samt få fördjupad information kring hur vi kan använda Extended DISC på ett mera effektivt sätt.

Under hösten kommer vi att erbjuda ett tillfällen i Stockholm där syftet är att tillhandahålla material och nyheter gällande Extended DISC. Under dessa träffar kommer även utrymme att ges för erfarenhetsutbyte samt diskussioner. 

Vi bjuder på frukost. Plats meddelas senare.

Tid

09.30-12.00

Datum:

28 november

Antalet platser är begränsade.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anmäl dig här