Print Friendly, PDF & Email

Köpa och hantera poängsaldo

Poängförbrukning

Personprofiler Extended DISC 

10 poäng/inloggning respondent

FinxS Öppen 360°  

9 poäng/bedömd person

FinxS Resonemang 

8 poäng/test

FinxS Undersökningar 

1 – 100 respondenter – 100 poäng

101-500  respondenter – 200 poäng

501- 1000 respondenter – 300 poäng

1001 – 5000 respondenter – 400 poäng

5001 – 10.000 respondenter – 500 poäng

>10 001 respondenter – 1000 poäng