Nyhet – Kommunikation via telefon, e-post och sociala medier

Print Friendly, PDF & Email

Fysiska möten har gett plats för andra former av dagliga interaktioner. Vi använder nyhetsbrev, sociala medier, telefoner, röstbrevlådor och e-postmeddelanden för att kommunicera i vårt arbete och personliga liv. Hur vi agerar på dessa arenor kan vara en viktig del i vår framgång på arbetet. Extended DISC stödjer oss i att utveckla vår kommunikation även under dessa omständigheter. Att behärska kommunikationen är viktig i gäller alla våra interaktioner; vare sig det är ansikte mot ansikte eller på andra sätt.

Genom att förstå Extended DISC, förstå vår egen stil, identifiera andras stil och anpassa vår stil utvecklar vi vår kommunikation.

Kommunikation via e-post

Extended DISC hjälper oss när vi vill skriva e-postmeddelanden. Du kan justera tonen i dina e-postmeddelanden om du förstår mottagarens kommunikationsprofil. Om du inte känner den andra personen behöver du identifiera hens kommunikationsstil. Du kan göra det genom att observera hens sätt att skriva. Efter det kan du justera tonen i dina e-postmeddelanden så att de blir mer uppdragsinriktade, detaljerade, personliga och besvara de frågor som personen ifråga vill ha svar på.

Kommunikation via telefon

En annan kommunikationsform är via telefonen. Att identifiera DISC-stilar via telefonen kräver övning. Du och personen som du ringer kommer att skapa en bild av den andre baserad främst på hur ni använder orden, tempo och tonen i era röster.

Precis som skriftlig kommunikationsförmåga kan effektiva telefonfärdigheter förbättras genom att förstå DISC. Vi blir ofta uppmanade att vara vänliga, lyssna aktivt och vara artiga, men det kanske inte räcker. Samtidigt antar vi att personen i andra änden av telefonen vill ha samma bemötande. Det finns grundläggande tips för bättre telefonmöten, men att identifiera DISC-stilar hos den andre kan ge dig en konkurrensfördel.

Kommunikation via sociala medier

Att kommunicera i sociala medier och nyhetsbrev är en utmaning. Hur ska vi skriva så att alla får den informationen de önskar? Det viktigaste är att fundera på om vi har någon stil som dominerar i vår kundgrupp. Skriver jag mest till jurister kan det vara så att de övervägande vill ha texter med fakta och underbyggda argument. Skriver jag mest till personer inom nöjesbranschen kanske det är mera effektivt med en lättsam ton utan för mycket detaljer. Men var försiktig med att dra förhastade slutsatser, alla branscher har personer med alla beteendestilar.