Print Friendly, PDF & Email

Säljbedömningsrapporten är en standardrapport översatt på flera språk. Rapporten kan inte redigeras.

Säljbedömning utveckling

Utvecklingsrapport standard

Utvecklingsrapport avancerad

Säljbedömning rekrytering

Rekryteringsrapport  standard (kommer vintern 2018-2019)

Rekryteringsrapport  avancerad (kommer vintern 2018-2019)

Säljbedömning team

Mitt team (kommer vintern 2018-2019)

Sälj 18

Du kan även koppla en Sälj 18 (Extended DISC) till respondentens Säljbedömning. I denna rapport ser du hur Extended DISC är kopplade till de 18 Säljkompetenserna.

Sälj 18 (Extended DISC)