Print Friendly, PDF & Email

Individuell övning – Analys av säljsamtal

Tidsåtgång: 30 – 40 min beroende på gruppens storlek

Be personen att tänka på ett säljsamtal som de nyligen har haft. Du kanske vill be dem att välja två samtal; ett som inte gick så bra och ett annat som gick bra och resulterade i försäljning.

Instruera hen att identifiera kundens DISC- stil:

  • Vad talade personen om?
  • Vilken typ av ord hen använde (t.ex. ”jag” kontra ”vi”)
  • Vilken typ av frågor ställde kunden (Vad, vem, hur, varför?)
  • Beskriv kroppsspråk och ögonkontakt (om det var ett fysiskt möte)
  • Tonalitet

Identifiera vilka av de fyra DISC stilarna är troligen mest utmanande för kunden?

_______________________

Beskriv det specifika sättet som du ändrade ditt beteende för att effektivt kommunicera, motivera och påverka prospekten.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vilka justeringar fungerade?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vilka justeringar fungerade inte?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vad hade kunnat vara mer framgångsrikt?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vad lärde du dig av dessa säljsamtal?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vad kommer du att börja eller sluta göra i framtiden?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Uppmuntra personen att bidra och dela med sig av liknande framgångsrika och/eller mindre framgångsrika erfarenheter och viktiga lärdomar.