Print Friendly, PDF & Email

DISC-detektiven

Denna övning är till för att visa deltagarna att vi inte behöver mycket information för att identifiera olika beteenden och därmed justera vårt beteende och skapa en bättre kommunikation. Gör övningen innan deltagarna känner till
varandras beteendestilar.

Minimum 12 deltagare

Instruktioner

  1. Skapa fyra olika grupper genom att sätta upp fyra bord eller avgränsa fyra olika ytor. Skilj grupperna åt genom att ge varje stil sitt eget bord D, I, S och C. Dela in personerna utifrån sina olika beteendestilar, som bara du känner till. Be dem
    att inte tala med varandra innan de fått alla instruktioner.
  2. Fördela grupperna så att du sätter en person vid varje bord som inte tillhör den beteendestil som bordet är avsett för.
  3. Be deltagarna ställa allmänna frågor till varandra för att komma på vem som inte ”hör hemma” vid bordet. De får inte fråga varandra direkt vilken beteendestil de har.
  4. När en person upplever att hen inte hör hemma vid ett bord eller någon annan upptäcker det flyttar personen och försöker att hitta sitt ”eget” bord.

Diskussion

  • Vad var det som personen sa som fick någon att upptäcka att personen inte hör hemma vid det bordet?
  • Fanns det någonting i kroppsspråk eller annan icke verbal kommunikation som ”avslöjade” personen?