Print Friendly, PDF & Email

Företagskultur enligt Extended DISC

Denna övning hjälper till att demonstrera att DISC konceptet kan tillämpas nästan överallt.
Tidsåtgång: 30- 60 minuter beroende på gruppens storlek
Instruktioner:
Ge varje deltagare en tom, fyra kvadrant Extended DISC diamant. Klicka på bilden nedan och printa ut.
Be alla att tänka på olika företag, idrottslag, varumärken, tidskrifter, företagsslogan etc. och bestämma var någonstans i Diamanten de ska placeras.
Exempelvis:  ”Volvo -­ säkerhet och familjeorienterad. Jag skulle placera den i ”S” kvadranten.”
Dessa är alla instruktioner du ska ge. Ge därefter gruppen ca 10 minuter för att komma med egna exempel.
När deltagarna har hittat en organisationer ställ några frågor för att underlätta diskussionen i gruppen.
1.
  • Vem av deltagarna hade många exempel som hamnade i samma DISC-stil som deltagarens egen stil? Vad kan det bero på?
  • Vem valde de flesta exempel som är motsatsen till hens stil? Varför tror du att det här hände?
  • Var det lättare att komma på exempel som matchar den egna stilen eller kom de snabbare på exempel som är motsatsen till deltagarnas stil eftersom de kan framkalla en starkare reaktion?
2.
  • Välj en person i rummet och be hen att dela en av hens exempel. Fråga varför hen valde just den DISC- kvadranten
  • Därefter fråga de andra deltagarna om de håller med
  • Observera och lyssna på diskussionen
  • Målet är att belysa hur vår egen DISC-stil påverkat hur vi uppfattar världen.
4.
  • Till sist kan du starta en diskussion om hur företag, avdelningar, divisioner osv har sina egna DISC-kulturer (t.ex. kanske redovisningsavdelning har ett C-kultur, samtidigt som marknadsavdelning kan ha en I-kultur).
  • Be deltagarna att dela sina egna areaenheter och åsikter.