Print Friendly, PDF & Email

Teamövning – Första intrycket

Tidsåtgång: 30 minuter.

Gruppstorlek: från 10 och uppåt.

Det här är en enkel, rolig och energigivande övning, som verkligen synliggör våra beteendestilar och påvisar att andra människor kan uppfatta oss ganska olika.

Instruktioner:

1. Tillhandahåll var och en av deltagarna med ett cirka 8×12 cm stort indexkort och en penna.

2. Be var och en att skriva sitt eget namn högst upp på kortet.

3. Be deltagarna att hjälpa varandra att tejpa fast kortet på varandras ryggar.

4. När alla har sin kort fasttejpade på ryggen, be då deltagarna att ha tre minuter långa konversationer med de andra deltagarna.

5. Agera tidskontrollant. Efter tre minuter, be alla stanna och skriva en mening på den andres lapp om hur de uppfattade personen ifråga. Viktigt: uppmana deltagarna att skriva en mening som passar in i DISC-sammanhanget.

6. Starta en ny tre minuter lång konversation med en annan person.

7. Upprepa processen tills alla har hunnit konversera fem personer.

8. Be alla att läsa från sitt eget kort och be fem frivilliga att kommentera sina kort: vad var överraskande, insiktsfullt eller roligt.