Print Friendly, PDF & Email

Teamövning – Grafer, diamant och texter

Rita profil I och Profil II samt Diamant på följande person.

Vad skulle kunna motivera denna person?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vad försöker personen undvika?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vilka styrkor har personen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vilka utvecklingsområden har personen?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

Facit

Profil I och Profil II

Diamant

Motivationsfaktorer

 • Möjlighet att avancera med andra
 • Självständigt verksamhetsområde
 • Goda relationer människor emellan
 • Att uppnå resultat genom människor
 • Möjlighet att bygga vidare på saker
 • Klara, mätbara mål
 • Möjlighet att överträffa sig själv
 • Vidsträckt tankemodell
 • Frihet från onödiga regler och övervakan
 • Möjlighet att besluta och genomföra
 • Att bestämma sin egen takt
 • Ivriga människor

Försöker undvika/fruktar

 • Att bli åsidosatt
 • Att måste ge efter för andra
 • Att andra inte blir ivriga över hennes sak
 • Att andra besluter över henne
 • Uppgifter som fordrar småpetighet
 • Regler som måste följas
 • Odugliga chefer
 • Att det inte finns någon konkurrens
 • Sådana som är bättre än hon själv
 • Att hamna i en långsam grupp
 • Att andra tappar respekten för henne
 • Andras förändringar

Styrkor

 • Gör tråkiga beslut
 • Orkar hålla människor motiverade
 • Förändrar inte på bekostnad av andra
 • Kan vara målinriktat entusiasmerande
 • Är självständig i sin verksamhet
 • Tar i beaktande både människor och mål
 • Främjar också gruppens sak
 • Går hela tiden framåt
 • Tvingar sig att lyssna vid behov
 • Kan sälja också svåra idéer
 • Orkar motivera sig själv
 • Blir inte utmattad under press

Utvecklingsområden

 • Gör sak som sak på sitt eget sätt
 • Tävlar lätt också på fel ställen
 • Vill först visa vad hon går för
 • Kämpar för sin grupp men långt ifrån den
 • Tror att hon kan vinna allt genom att prata
 • Utnyttjar människor omedvetet
 • Frågar men lyssnar inte
 • Tror att hon kan utan att ha erfarenhet
 • Visar ibland vad hon tycker om andra
 • Tar beslut också för andra
 • Pratar för mycket utan att ha något att säga
 • Är mycket envis men oberäknelig