Print Friendly, PDF & Email

Teamövning – Högsta tornet vinner

Tidsåtgång: 20 minuter.

Instruktioner:

1. Innan övningen, gå igenom resultaten i Namnkartan i teamprofilen för gruppen. Baserat på resultaten, dela sedan in deltagarna i lag om fyra-fem individer som primärt har samma stilar. Med andra ord, sätt alla med D-stil i en grupp, I-stilarna i en annan och så vidare. Ibland kan du komma att blanda in andra stilar i olika grupper, vilket går alldeles utmärkt. Titta dock efter medlemmarnas sekundära stilar innan du flyttar dem till en annan grupp, exempelvis S-I stilar skulle vara en bättre match ett I-team än ett D-stil team.

2. Avslöja inte att du använder deras respektive stilar som kriterium för deras uppdrag.

3. Be deltagarna att resa sig upp och gå mot en öppen yta och sätta sig i mitten av den. Om inte utrymmena räcker för detta, så be dem sitta runt ett konferensbord.

4. Ge varje grupp ett antal indexkort eller en kortlek.

5. När varje team har fått sina kort, gör då följande tillkännagivande.

Säg: Okej! Vi ska ha en teamtävling. Ni har alla fått en hög med kort. Jag kommer att ge er en uppgift som ni har exakt fem minuter på er att lösa. Uppgiften är: bygg ett torn av korten. Högsta tornet vinner. Lycka till och må bästa lag vinna och tiden börjar NU!

Instruktioner:

1. Ge inga vidare instruktioner.

2. Använd din klocka för att hålla reda på tiden för tävlingen. För varje minut som går, annonsera detta genom att säga “Fyra minuter kvar” och så vidare. När tio sekunder återstår, så räkna ned (10, 9, 8…)

3. Lagen kan komma att fråga efter dina råd eftersom de inledande instruktionerna inte var så tydliga. Ge dem inga svar på sina frågor.

4. Korten får böjas för att göra dem mer stabila.

5. Tornet får byggas på en stol, ett bord, och så vidare, för att addera ytterligare höjd. Återigen, det fanns ingenting i de inledande instruktionerna som förbjöd detta.

6. När de fem minuterna ha passerat, så måste alla stoppa.

7. Utse en vinnare.

8. Be alla åter sätta sig på sina platser.

9. Förklara att övningen baseras på nedanstående referenser.

Övningsledarens anteckningar:

Syftet med den här övningen är att tydliggöra hur respektive beteendestil uppträder i en situation som denna. När du placerar två stilar tillsammans, så tenderar framförallt två saker hända:

1. Individerna förstärker sina styrkor.
2. Individerna försvagar sina styrkor.

Detta händer vare sig det handlar om två eller flera tusen olika individer med samma stilar.

Nedan finner du något av vad som händer i lagen med andra stilar:

D-stil Team:

 • Ofta är det laget som är först med att börja böja korten
 • Ibland blir de också för giriga och tornet rasar redan efter en halv minut.
 • Ibland blir de även oense om designen. Som ett resultat av det, så bryts lag upp i undergrupper och det slutar med att de bygger två torn.

I-stil Team:

 • Alltid det mest högljudda av lagen. Mycket skämtande och skratt hörs under arbetet.
 • Ofta när de böjer korten, så pekar toppen av “V”:et mot mitten av tornet och den öppna delen pekar mot omkretsen. Tornet har en väldigt öppen design.
 • Ibland flippar de iväg korten mot motståndarnas torn på ett skämtsamt sätt för att försöka riva deras torn.

S-stil Team:

 • Startar vanligtvis med en väldigt konventionell metod att bygga tornet genom att skapa stabila vinklar med korten.
 • Teammedlemmarna observerar nästa hela tiden hur motståndarlagen går tillväga och så snart de blir varse att det är tillåtet att böja korten, så gör även de det.
 • Tornet har ofta en väldigt bred stabil bas.

C-stil Team:

 • Nästan alltid det tystaste av lagen.
 • Har vanligtvis en väldigt exakt uttänkt, logisk design. Tornet lutar inte och har en konsekvent struktur.

Instruktioner:

1. Gå runt i rummet och peka ut delar av det ovannämnda gällande de olika tornen

2. Uttala erfarenheten att det finns inget särskilt mönster för vilket lag som vinner mest frekvent.

3. Be deltagarna att förklara vad som egentligen skedde under övningen.

4. Fokusera diskussionen på beteenden.