Print Friendly, PDF & Email

Teamövning – Identifiera kända personer

Tidsåtgång – 15 minuter.

Instruktioner:

1. Dela in deltagarna i par eller lag om tre-fyra stycken ifall det är en lite större grupp.

2. Be laget att välja en person, någon som alla i laget känner till (filmstjärna, tv-personlighet, politiker, någon inom det egna företaget…)

3. Be alla lagen att skriva ned flera påståenden som beskriver denna person.

4. Be dem sedan att identifiera den primära stilen hos personen, baserat på beskrivningarna. Om laget vill, så kan de komplettera med en extra stil som gardering (till exempel, S-stil med C-tendenser).

5. Låt lagen bli medvetna om att de har 7-8 minuter på sig att klara av övningen.

6. Var tillgänglig för att svara på de frågor som deltagarna kan tänkas ha.

Mall:

1) Välj en person du känner till. Personen vi valde är:

_______________________

2) Skriv ned sex påståenden som beskriver den här personen.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3) Baserat på påståendena ovan, bedöm personens beteendestil. Personens beteendestil är:

_______________________

Säg: Okej! Låt oss tala om dessa kända personer. Vilket lag vill börja?

– Be laget välja en person som kan föra lagets talan och låta alla veta vilken person de valde och sedan läsa de korta påståenden som laget ställt samman.

– Be laget att redovisa det stilmässiga beteende som valts samt att de redogör för hur de kom fram till den slutsatsen.

– Sök efter de nyckelord som laget använde för att identifiera stilen.

– Uppmuntra till diskussion.