Print Friendly, PDF & Email

Teamövning – Rekrytera en person

Rekrytering

Du har just färdigställt rollbeskrivningen för en specifik roll i din organistation.  Rita upp den ideala profilen utifrån önskvärda beteenden.

Profil II

Diamanten

Styrkor:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 

Motivationsfaktorer:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Försöker undvika:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Idealchef:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Kommunikationsstil:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Beslutsfattande:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________