Print Friendly, PDF & Email

Teamövning – Skriv ett tackbrev

Tidsåtgång: 15-­25 minuter
Denna övning kan göras:
•Individuellt
•I grupp
•I coaching
•Som hemuppgift
Övning
  • Be deltagarna att tänka ut en person i sin omgivning som de känner sig minst komfortabel med.
  • Be deltagaren fundera på vilken profil personen har.
  • Be deltagaren att rita en profil på den personen
  • Be nu deltagaren att skriva ett tackbrev till personen.
För att hjälpa deltagaren på traven kan du be honom/henne att fundera på följande innan han/hon skriver brevet:
  • Hur bidrar personen på ett positivt sätt?
  • Vilka uppgifter tar denna person hand om som är krävande för deltagaren?
  • Hur gör personen livet lättare för deltagaren?