Print Friendly, PDF & Email

Teamutveckling är ett sätt att skapa effektiva arbetsgrupper. Ett team som fungerar bra tillsammans kan verkligen uträtta storverk. Under Teamövningar hittar du övningar som ska hantera och förebygga konflikter och samarbetsproblem. Övningarna handlar också om att skapa tydlighet kring uppgift och mål.

Övningarna är till för att medarbetare ska få en tydlig bild av vad som fungerar, hur det fungerar och vad som behöver utvecklas. Övningarna innehåller problemlösningar och uppgifter som tydliggör hur kommunikationen påverkar teamet.

Övningarna ska även öka kunskaper om olikheter och styrka i det. Hur vi kan använda alla styrkor i teamet och ha förståelse för att alla har utvecklingsområden.

Många av övningarna är lättsamma och roliga för att locka fram skratt och lekfullhet.