Print Friendly, PDF & Email

Teamövning – Pussel

Klipp ut rutorna med olika beskrivningar av beteenden på sidan 1. Deltagarna ska sedan lägga dem på rätt plats på sidan 2. Dela in grupper i olika tre team och be dem lägga var och ett av nedanstående pussel. Gå gärna runt och notera hur de samarbetar. Märker du några specifika beteenden. Fråga gärna gruppen efter om de märkte hur olika de tog sig an uppgiften. Be dem att analysera de olika beteendena i gruppen utifrån DISC.