Print Friendly, PDF & Email

Nu kan du som jobbar med utveckling av grupper ta del av ett helt nytt material för att genomföra en effektiv utbildning. Programmet syftar till att deltagarna på ett effektivt sätt ska kunna utveckla sin förmåga att kommunicera.

Tillvägagångssättet är praktiskt inriktat och målet är att ge deltagarna en enkel steg-för-steg modell som de enkelt kan använda sig av i sitt dagliga arbete.

Materialet ger dig anvisningar kopplade till en färdig presentation. Du kan välja att använda materialet exakt som det är eller hämta inspiration till dina nuvarande utbildningar.

Målet som handledare är att skapa ett utbildningsprogram där du ger utrymme för reflektion, frågor och övningar samt öka kunskapen kring effektiv kommunikation. Programmet tar dina deltagare genom ”4 steg för effektiv kommunikation”. Till din hjälp har du 4 viktiga verktyg:

  1. Handbok för dig som handleder
  2. PowerPoint-presentation
  3. Deltagarhäfte för deltagarna
  4. Deltagarnas Personprofil

1. Handbok för handledare

Denna manual är skriven för dig som är certifierad i Extended DISC. Även om Extended DISC är designat för att vara ett verktyg som är både enkelt att förstå och använda är det viktigt att du som handledare är utbildad att använda det och lära ut det.

Syftet med denna handbok är att ge dig en guide för att på ett effektivt sätt arbeta med grupper som vill lära sig mera om Extended DISC och effektiv kommunikation.

Handboken är framtaget för att:

  • Ge förutsättningar för dig att förbereda en effektiv utbildningssession genom att föreslå en steg-för-steg guide
  • Göra förberedelsen så tidseffektiv som möjligt
  • Ge dig idéer om hur du effektivt kan arbeta med en grupp

2. PowerPoint

Vi har även tagit fram bilder som stärker din utbildning. I handboken hittar du hänvisningar till bilder från en PowerPoint-presentation. I presentationen har vi använt oss av färger och animerade bilder som förstärker ditt budskap.

3. Deltagarhäfte

Som en del i programmet har vi även tagit fram ett deltagarhäfte som du delar ut till deltagarna. I det kan de med enkelhet följa med i utbildningen. Häftet är även ett material som deltagaren enkelt kan återgå till efter utbildningen.

Häftet innehåller samma bilder och färger som presentationen och deltagaren hittar även övningar som kan användas både under utbildningen och som stödmaterial efter utbildningens slut.

4. Extended DISC personprofil

Vi har även skapat en enkel profil som följer de exakta momenten i utbildningen.

Kontakta din Extended DISC leverantör för att få tillgång till rapporten i ditt bibliotek.