Print Friendly, PDF & Email

Extended DISC är ett verktyg som mäter beteenden. Därför kan det vara bra att förstå vad som är skillnaden mellan värderingar, övertygelser och beteenden. Extended DISC talar om hur en person gör någonting, inte varför personen gör så.

Vad är värderingar?

Värderingar talar om för oss vad som är viktigt och vilka vi är. De beskriver inte vilka vi vill vara eller vilka vi tror att vi behöver vara utan vilka vi är. Våra värderingar är som en kompass som pekar ut vilket liv vi vill leva och hur vi vill leva det. Genom att ständigt respektera våra värderingar blir livet mera meningsfullt.

Våra värderingar driver oss mot våra mål. Det är våra värderingar som ger oss bränsle att ta oss från nuläge till önskat läge.

Värderingar är som ledstjärnor i våra liv. Våra värderingar påverkar våra val, vårt beteende och våra handlingar.

Värderingar kan delas in i fyra delar (Rokeach, 1976):
– Vägvisare för våra handlingar, åsikter och attityder.
– Plan för konfliktlösning och beslut – vad ska vi välja och hur vill vi lösa våra konflikter.
– Motivation – värderingarna är drivkraften bakom vårt beteende.
– Grundpelare för självkänsla – värderingarna hjälper till att upprätthålla och öka vår självkänsla.

 • Våra värderingar visar sig i våra handlingar.
 • Våra värderingar är orsaken till att vi gör det vi gör och vill ha det vi vill ha.
 • Våra värderingar har ingen vikt i det jag säger utan i mina handlingar.

Vad är övertygelser?

Övertygelser är de regler som vi har satt upp i våra liv. Vi behandlar dem som sanningar. De är våra teorier om hur världen ser ut och är principer för vårt handlande.

Kraftfulla, neutrala och begränsande övertygelser

Kraftfulla övertygelser

Kraftfulla övertygelser är de övertygelser som stödjer klienten att nå dit de vill. Här kommer några exempel på kraftfulla övertygelser:

 • Om du vill förstå, handla
 • Det finns inga misslyckanden
 • Vi har redan alla resurser
 • Det ligger alltid en god intention bakom allt beteende
 • Att ha ett val är bättre än att inte ha ett val
 • Varje människa gör så gott han eller hon kan och kan troligen göra bättre
 • Vi skapar vår verklighet

Neutrala övertygelser

Neutrala övertygelser är de övertygelser som inte påverkar vårt liv varken på ena eller andra viset.

Begränsande övertygelser

Begränsande övertygelser är de övertygelser som sätter käppar i hjulet för vårt handlande och därmed för vår utveckling.

De svåraste motståndarna vi möter i livet är oftast vi själva och de tankar vi har. Våra tankar och vårt tvivel på att vi inte kommer att nå dit vi vill nå stoppar oss ofta innan vi ens försöker.

Genom att coachen frågar klienten vad som hindrar personen att nå sina mål så kommer klienten berätta om sina begränsande övertygelser.

Våra övertygelser har vi skapat genom våra egna tankar om våra erfarenheter. Vi har även plockat upp övertygelser från våra föräldrar, lärare, media, kulturella gemensamma tankar och normer.

Tankar som skapar begränsande övertygelser kan låta så här:

 • Pengar växer inte på träd
 • Man bör jobba hårt för att få en bra lön
 • Jag måste vara rik för att få allt jag vill ha och bli lycklig
 • Genom sig själv känner man andra
 • Jag kan inte leva utan min man/fru
 • Jag är ingen utan mitt arbete
 • Min bakgrund står i vägen för mig

Dessa övertygelser är endast sanna om vi hanterar dem som om de vore sanna.

Vad är beteenden?

Extended DISC hanterar endast beteenden, hur gör personen, inte varför.

Vi har alla ett personligt beteende i olika situationer. Dessa grundar sig i våra värderingar och övertygelser. Oftast är våra beteenden rutinmässiga, som vi skapat genom vanor. Det är enklare för oss att repetera ett beteende än att utveckla ett nytt beteende.

Vi försöker att förutse situationer omedvetet, och göra saker på ett sätt som visat sig fungera i olika situationer i det förflutna. På samma vis skapar vi oss en bild av de personer vi möter, oavsett om vi vill eller inte.

Johari fönster

(A) Arena – Detta rum visar vad jag vet om mig själv och också vad andra känner till. Arenan karaktäriseras av en öppenhet mellan mig och andra. Rummet blir större när tilliten mellan mig och andra ökar, och vi utbyter personlig information med varandra. När arenan blir större blir det okända mindre – vi får ökad insikt.
(B) Blint – Det blinda rummet innehåller saker om mig själv som jag inte är medveten om – men som andra vet. Denna del är jag själv omedveten om. Det kan gälla hur jag kommunicerar, beter mig eller närmar mig andra. Genom att få feedback ökar vi vår arena och det blinda rummet blir mindre.
(C) Fasad – I detta rum finns det som jag vet om mig själv men medvetet undanhåller. Här finns mina hemligheter. Jag kan känna mig otrygg bland andra, utgå från att de inte tycker om mina tankar och känslor. Om jag vill minska fasaden kan jag berätta för andra mer om vad jag tycker, tänker och känner. Då ökar de andras kunskap om mig, de behöver inte gissa eller tolka.
(D) Okänt/omedvetet – Det okända rummet innehåller det som varken jag själv eller omgivningen vet något om. En del av det som ligger i det okända rummet ligger så djupt att du kanske aldrig kan nå det. Här kan finnas tidiga barndomsupplevelser och förmågor som aldrig sätts på prov. Ingen kan veta allt om sig själv.